OBITELJSKO I NASLJEDNO PRAVO

- Postupci diobe bračne stečevine
- Ostvarivanje skrbništva nad djecom
- Sudjelovanje u ostavinskim postupcima

OPIS USLUGE

Sporove između članova obitelji prvenstveno nastojimo riješiti mirnim putem, sklapanjem nagodbe odnosno sporazuma, jer je cilj svih uključenih strana čim prije urediti sporni odnos i imati što manje troškove u takvim postupcima. Klijentima pružam usluge prethodnog savjetovanja radi pronalaženja mogućeg mirnog rješenja spora uz maksimalno očuvanje njegovih interesa. Zastupam stranke pred sudovima i medijacijom radi razvoda braka, uređenja imovinskih odnosa nakon razvoda braka odnosno skrbništva nad maloljetnom djecom. U slučaju problema u svezi nasljeđivanja odnosno utvrđivanja imovine koja čini ostavinu ili pobijanja oporuke, zastupam stranke u sudskim postupcima.

ŠTO USLUGA UKLJUČUJE

 • Postupci diobe bračne stečevine
 • Sastavljanje predbračnog ugovora
 • Sastav tužbi radi povrata ulaganja u tuđu nekretninu
 • Sastav tužbe radi razvoda braka
 • Zastupanje u postupku razvoda braka
 • Zastupanje u postupcima ostvarenja skrbništva
 • Postupci naplate alimentacije
 • Sastav tužbi radi povećanja / smanjivanja uzdržavanja
 • Sastavljanje oporuka, te ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • Sudjelovanja u ostavinskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima pobijanja oporuke
 • Sudjelovanje u postupku utvrđivanja imovine ostavitelja

KONTAKTIRAJTE NAS

Rano vrijeme od 8:00 do 16:00 sati, svaki radni dan. Termin stranaka možete dogovorit telefonom na broj ++ 385 40 499 403 ili na email
ured@odvjetnik-strniscak.hr

Javite nam se