USTAVNO PRAVO I PRAVO EUROPSKE UNIJE

- Postupci javne nabave
- Smanjenje porezne obveze
- Ostvarivanje statusnih i drugih prava građana i pravnih subjekata

OPIS USLUGE

Našim strankama pružamo usluge iz područja zaštita ljudskih prava i međunarodnog prava. Stranke zastupamo pred Ustavim sudom Republike Hrvatske, Europskim sudom za ljudska prava i drugim međunarodnim institucijama. U posebno složenim predmetima angažiramo inozemne pravne i druge stručnjake kao i profesore s pravnih fakulteta u zemlji i inozemstvu.

ŠTO USLUGA UKLJUČUJE

  • Sastav ustavne tužbe
  • Sastav tužbe Europskom sudu za ljudska prava
  • Zastupanje u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava
  • Sastav tužbe radi zaštite interesa potrošača
  • Zastupanje u postupcima pred institucijama Europske Unije

KONTAKTIRAJTE NAS

Rano vrijeme od 8:00 do 16:00 sati, svaki radni dan. Termin stranaka možete dogovorit telefonom na broj ++ 385 40 499 403 ili na email
ured@odvjetnik-strniscak.hr

Javite nam se