NAKUP IN PRODAJA PODJETJA V REPUBLIKI HRVAŠKI

- Sestava kupoprodajnih pogodb za pridobitev in odtujitev nepremičnin
- Postopki zaradi zaščite zoper oviranja posesti in lastništva
- Postopki vpisa nevpisanega lastništva nepremičnin v zemljiško knjigo

OPIS USLUGE

Prodaja ali nakup podjetja je lahko velik izziv in zato je pri vseh poslovnih priložnostih in tveganjih potrebna previdnost. To je dolg in zapleten proces, vendar se z njim ohranjajo veščine, delovna mesta in položaj na tržišču, z njim se pa tudi razširja matično podjetje. Tako velika naložba stane veliko časa in energije.

Nakup podjetja v drugi državi je cenovno ugodnejša možnost za start-up. S podporo izkušenih odvetnikov lahko prodaja ali nakup podjetja poteka brez težav.

 

Za uspešen prenos ali nakup podjetja je potrebno naslednje:

– pravočasno načrtovati pripravo poslovnega prenosa;

– vzpostaviti pravni okvir, ki bo poenostavil postopek prenosa poslovanja z minimalnimi stroški;

– strokovna svetovalna podpora na področju poslovnih prenosov v zvezi z davki in pripravo prodaje,

– ocena podjetja.

 

DUE DILIGENCE

Due diligence pomeni ocenjevanje realizacije podjetja z gospodarskega, finančnega in pravnega vidika. Ugotavlja tveganja pri zapiranju delovnih mest, najde zadeve, o katerih se lahko pogajamo in pomaga načrtovati vključitve po začetku dela.

Če obstaja potencialni kupec podjetja, je due diligence najboljši način za prepoznavanje tveganj in iskanje načinov za zmanjšanje negativnih vplivov. Due diligence vključuje tudi finančni del, in sicer davčni nadzor, ki je temeljni korak za predlagano transakcije ali potencialno naložbo. Skrbnost je pomemben del vsakega posla, zlasti ko gre za naložbe v finančna sredstva, sklepanje pogodbenih razmerij ali pridobivanje novih podjetij.

 

VZPOSTAVITEV PODRUŽNICE

Tuja podjetja in samostojni podjetniki lahko poslujejo z ustanovitvijo podružnice v Republiki Hrvaški. Ustanovitev podružnice je pogoj za poslovanje na Hrvaškem. Ustanovitev in delovanje tujih podružnic je urejeno na enak način kot za podružnice, ki jih ustanovijo domača podjetja.

Na Hrvaškem podružnica ni pravna oseba in ne more pridobiti pravic in obveznosti v pravnem prometu in poslovanju. Vse pravice in obveznosti v poslovnih dejavnostih odvisne družbe prevzema ustanovitelj. V primeru spora zoper tretje osebe, stranka spora ni odvisna družba, temveč družba ali samostojni podjetnik, ki ji odvisna družba oziroma podružnica pripada.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Priporočamo, da najamete strokovnjaka, ki vam bo nudil nasvete o prodaji ali nakupu podjetja, vlaganju v podjetje ali ustanovitvi podružnice. Na podlagi naših izkušenj smo vam pripravljeni pomagati pri vaših poslovnih odločitvah. Nudimo profesionalne svetovalne storitve za prevzem poslovanja v Republiki Hrvaški, izvedbo skrbnega pregleda in podpore pri pogajanjih ter za oceno postopka nakupa ali prodaje podjetja.

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Odvetnik Tomislav Strniščak komunicira s strankami in jim svetuje po e-pošti, telefonu ali mobitelu, ter stranke sprejema v svoji odvetniški pisarni.

Izpolnite obrazec za kontakt