ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE V REPUBLIKI HRVAŠKI

- Blagovne znamke
- Avtorska in srodne pravice
- Patenti
- Modeli

OPIS USLUGE

Pravice intelektualne lastnine so sistem pravnih inštrumentov, ki urejajo, kako se intelektualna lastnina pridobi in kako jo je mogoče zaščititi pred nepooblaščeno uporabo.

Varstvo intelektualne lastnine je zaščita lastninskih pravic stvaritev človeškega uma. Varstvo intelektualne lastnine ima številne prednosti: lastnik sprejme odločitev, da je njegova intelektualna lastnina registrirana in zaščitena pred konkurenco in nepooblaščeno uporabo.

Lastniku prinaša dobiček in krepi ugled njegovega podjetja, s čemer pridobi boljši pravni položaj. Z ekonomskega vidika so pravice intelektualne lastnine izredno pomembne, saj vplivajo na povečanje konkurenčnosti subjektov na tržišču, na njihov dolgoročni razvoj, na raziskave, razvoj in investicije, na vzpostavljanje novih ali razširitev že obstoječih gospodarskih panog, na odpiranje novih delovnih mest in nenazadnje tudi na povečanje prihodkov države z naslova davkov.

 

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE V REPUBLIKI HRVAŠKI

Intelektualno lastnino v Republiki Hrvaški delimo na avtorske pravice in industrijsko lastnino, v katero sodijo patenti, modeli, znamke, geografske označbe, označbe porekla in topografija polprevodniških vezij.

Z vse večjo internacionalizacijo, dostopnostjo na internetu in povezanostjo s svetom se odpira možnost za širitev poslovanja v druge države. Za širitev poslovanja je varstvo intelektualne lastnine zelo pomembno, ker omogoča prepoznavnost podjetja na tržišču in njegov razvoj in rast.

Varstvo intelektualne lastnine za vaše podjetje pomeni prepoznavnost, ki neposredno omogoča uspešno poslovanje in nadaljnji obstoj in razvoj.

 

Varstvo intelektualne lastnine je v današnjem času vse bolj aktualna tema, svojemu imetniku pa pomaga pri:

– krepitvi položaja na tržišču,

– dostopnosti do novih mednarodnih tržišč;

– izboljšanju finančnega stanja podjetja

– povečanju tržne vrednosti podjetja

– povečanju kapitala in možnosti financiranja;

– preprečevanju tekmecem, da bi kopirali ali posnemali izdelke oziroma storitve podjetja.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Če potrebujete pomoč pri varstvu pravic intelektualne lastnine na Hrvaškem, nas z zaupanjem kontaktirajte.

Naš pravni tim ima dolgoletne izkušnje na področju varstva intelektualne lastnine in vam bo svetoval, kako boste najbolje zaščitili svoje pravice intelektualne lastnine.

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Odvetnik Tomislav Strniščak komunicira s strankami in jim svetuje po e-pošti, telefonu ali mobitelu, ter stranke sprejema v svoji odvetniški pisarni.

Izpolnite obrazec za kontakt