STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

adno pravo odvjetnik
16 LIP 2020

Oporezivanje otpremnine

Pravo radnika na otpremninu Prilikom raskida ugovora o radu, u određenim uvjetima, poslodavac je obvezan isplatiti radniku otpremninu. Prilikom isplate otpremnine potrebno je odrediti da li je primjenjivo oporezivanje otpremnine. Pravo radnika na otpremninu ovisi, prije svega, o razlogu raskida ugovora o radu te navršenim godinama koje je radnik proveo kod poslodavca koji otkazuje ugovor […]

Pravo na otpremninu kod otkaza ugovora o radu
10 LIP 2020

Pravo na otpremninu

Što je otpremnina? Otpremnina je oblik materijalnog obeštećenja radniku za slučaj kada poslodavac otkazuje ugovor o radu. Prema odredbama Zakona o radu (NN 98/2019), da bi radnik imao pravo na otpremninu potrebno je da se kumulativno ispune tri uvjeta: 1) da poslodavac otkazuje ugovor o radu 2) da otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika 3) da […]

Kako izračunati otpremninu
10 LIP 2020

Koliko iznosi otpremnina?

Otpremnina je novčani iznos kojeg poslodavac plaća radniku kojem otkazuje ugovor o radu. U ovom članku ćete doznati kako izračunati koliko iznosi otpremnina. Smisao otpremnine je da ublaži štetne posljedice koje otkaz proizvodi za radnika te predstavlja nagradu radniku za vjernost poslodavcu. Pravo radnika na otpremninu ovisi o razlogu prestanka ugovora o radu te trajanju […]

Raskid ugovora o radu
05 LIP 2020

Raskid ugovora o radu

Ugovor o radu kao pravni posao koji se reguliraju odnosi između radnika i poslodavca, može se raskinuti sporazumno, ali i sudski. Dakle, postoji sudski i sporazumni raskid ugovora o radu. Sporazumni raskid ugovora o radu Kada postoji volja poslodavca i radnika da se prekine radni odnos, moguće je sporazumno raskinuti ugovor o radu. Sukladno Zakonu […]

korištenje godišnjeg odmora
01 LIP 2020

Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme trajanja otkaznog roka

Prestaje Vam radni odnos, a niste iskoristili pravo na godišnji odmor? Ovaj članak uputiti će Vas na mogućnost za korištenje godišnjeg odmora i za vrijeme otkaznog roka, a ako Vam poslodavac ne omogući korištenje istog, imate pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Pravo na godišnji odmor Uz pravo na rad i plaću, svaki radnik […]

odvjetnik zagreb
01 LIP 2020

Neiskorišteni godišnji odmor i obveze poslodavca

Neiskorišteni godišnji odmor i obveze poslodavca U praksi se često pojavljuje pitanje treba li poslodavac radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ako ga radnik nije zatražio prije prestanka ugovora o radu? Takvo shvaćanje poslodavca uzrokovano je ponašanjem radnika koji često traži sporazumni raskid radnog odnosa, a ne zahtijeva neiskorišteni preostali godišnji odmor. Na taj […]

odvjetnik za radno pravo
01 LIP 2020

Naknada štete zbog ozljede na radu

Sukladno odredbama Zakona o zaštititi na radu (NN 71/14), poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika u svim radnim postupcima, te je dužan osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu s ciljem sprječavanja ozljede na radu. Jedna od obveza poslodavca je i naknada štete zbog […]

Sudski raskid ugovora o radu odvjetnik
29 SVI 2020

Sudski raskid ugovora o radu i dan prestanka radnog odnosa

Za sudski raskid ugovora o radu, točan dan prestanka radnog odnosa na zahtjev radnika određuje sud. Zakonom o radu nisu pobliže određeni elementi temeljem kojih će sud utvrđivati dan prestanka radnog odnosa te će isključivo sudska praksa pokazati koje i kakve okolnosti se uzimaju u obzir. Stoga je za sud otvoreni prostor temeljem čega sud […]

Prestanak radnog odnosa
27 SVI 2020

Prestanak radnog odnosa i osporavanje otkaza

Zakon o radu ne sadrži definiciju otkaza ugovora o radu. Prestanak radnog odnosa, odnosno otkaz ugovora o radu jednostrano je očitovanje volje jedne od strana tog ugovora kojim ona izražava svoju namjeru da ugovor o radu okonča , a to očitovanje nakon što je dostavljeno drugoj strani dovodi do prestanka ugovora o radu. Prestanak radnog […]

Odvjetnik naknada štete
27 SVI 2020

Naknada štete u slučaju sudskog raskida ugovora o radu

Naknada štete ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten – prema odredbama stavku 1. članka 125. Zakona o radu ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika (ili poslodavca prema st. 2. istog članka) odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu […]

Prestanak ugovora o radu
27 SVI 2020

Prestanak ugovora o radu

Prestanak ugovora o radu jedno je od najvažnijih pitanja radnog prava1. S jedne strane postavlja se važnost prestanka ugovora o radu s aspekta poslodavca, a s druge pak strane s aspekta radnika. Naime, pravni sustav treba poslodavcima omogućiti da mogu odlučivati u skladu s potrebama poslovanja o tome koliko i kakve će radnike imati u […]

odvjetnici za radno pravo
26 SVI 2020

Otkaz ugovora o radu

Prestanak ugovora o radu Sklapanjem ugovora o radu u pisanom obliku na neodređeno ili određeno vrijeme poslodavac i radnik su zasnovali radni odnos. Otkaz ugovora o radu je pravni institut koji predstavlja jedan zakonski oblik kojim se uređuje prestanak ugovora o radu. Razlika između ugovora o radu na određeno vrijeme i ugovora o radu na […]

ugovor o radu na neodređeno vrijeme
26 SVI 2020

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Što je ugovor o radu na neodređeno vrijeme? Ugovor o radu na neodređeno vrijeme je vrsta ugovora kojim se uređuje radni odnos između radnika i poslodavca. U takvom ugovornom odnosu radnika i poslodavca koji se naziva i radni odnosu, poslodavac je obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je […]

ugovor o radu na određeno vrijeme
26 SVI 2020

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Sklapanje ugovora o radu Radni odnos uređen je Zakonom o radu (NN 137/04), a zasniva se ugovorom o radu. Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapaju poslodavac i radnik u pisanom obliku najčešće prije početka rada ili na dan početka rada. U slučaju da je poslodavac propustio sklopiti s radnikom ugovor o radu u pisanom […]

raskid ugovora o radu
13 SVI 2020

Sklapanje ugovora o radu

Radni odnos između radnika  i poslodavca  se zasniva ugovorom o radu i kao takav je rezultat volje subjekata radnog odnosa te predstavlja dvostrani pravni posao. S obzirom da je sklapanje ugovora o radu, odnosno zasnivanje radnih odnosa određeno Zakonom o radu kao općim zakonom radnog prava, valja napomenuti da se radni odnosi mogu zasnovati i […]

ugovor o radu zagreb
30 TRA 2020

Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu se donosi u slučaju ako kod poslodavca prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu Poslovno uvjetovani otkaz je vrsta redovitog otkaza koji se definira kao otkaz putem kojeg je omogućeno da poslodavac svoje obveze iz ugovora […]

osobno uvjetovani otkaz zagreb
30 TRA 2020

Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Osobno uvjetovani otkaz je vrsta redovitog otkaza putem kojeg se poslodavcu omogućuje da otkloni od sebe štetne posljedice ugovora o radu u slučaju kada radnik ne može uredno izvršavati obveze iz radnog odnosa, a ne može ih izvršavati bez svoje krivnje. Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu se donosi kada radnik ne može […]

otkaz ugovora o radu zagreb
30 TRA 2020

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika može se donijeti u obliku izvanrednog otkaza ili redovitog otkaza ugovora o radu. Razlika je u tome što kod izvanrednog otkaza nema obveze poštivanja otkaznog roka i posljedice odluke o otkazu nastupaju odmah po dostavi odluke radniku, a kod redovitog otkaza postoji otkazni rok koji […]

izvanredni otkaz ugovora o radu
29 TRA 2020

Primjer odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu

Ugovor o radu sklopljen bilo na određeno ili na neodređeno vrijeme, poslodavac i radnik mogu izvanredno otkazati. S obzirom da je takav otkaz, kao što sama riječ kaže izvanredan, moraju nastupiti posebni razlozi otkazivanja ugovora o radu. Razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu propisan je čl. 116. Zakona o radu (NN 93/14) i postoji […]

probni rad otkaz
28 TRA 2020

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu

Otkaz ugovora o radu jedan je od načina prestanka ugovora o radu, a kako bi on bio valjani moraju se ispunit određene zakonom propisane pretpostavke. Otkaz se smatra krajnjim sredstvom, ultima ratio, kojeg treba koristiti samo ako poslodavac na raspolaganju nema neko drugo sredstvo na temelju kojeg može opstati neki radni odnos. Prije otkaza poslodavac […]

izvori radnog prava sudski raskid
22 TRA 2020

Sudski raskid radnog odnosa i izvori prava

Sudski raskid radnog odnosa i izvori prava u Republici Hrvatskoj određuju da će sud na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri a najviše osam mjesečnih plaća radnika

Radni odnos tijekom pandemije korona virusa
02 TRA 2020

Sve što trebate znati o radnom odnos tijekom pandemije korona virusa

Nenazočnost radnika na poslu zbog određene samoizolacije ili zbog zaraze korona virusom nije opravdan razlog za otkaz odnosno raskid ugovora...

Zaštita osobnih podataka
24 OžU 2020

Zaštita osobnih podataka radnika u radnom odnosu

Zaštita osobnih podataka radnika dio je prava na privatnost koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Opća uredba o zaštiti podataka...

Otkaz ugovora o radu
28 VELJ 2020

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu mogu dati i poslodavac i radnik. Razlikuje se redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. Poslodavac daje redoviti redoviti otkaz...

Ugovor o radu
11 VELJ 2020

Ugovor o radu – uvjeti, obavezni elementi

Ugovorom o radu se zasniva radni odnos, te se utvrđuju se međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca. Osim ugovora o radu, mnoge obaveze i prava iz radnog odnosa su uređena i Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu.   Sklapanje ugovora o radu Ugovor o radu […]

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se