STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

najam čakovec
17 SRP 2020

Ugovor o najmu zemljišta – pogreška ili?

Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05) propisana je razlika između ugovora o zakupu i ugovora o najmu. Ponekad stranke sklapaju ugovor o najmu zemljišta, a ponekad ugovor o zakupu zemljišta. Da li je to ispravno? Razlika između ugovora o zakupu i ugovora o najmu Dok se ugovorom o najmu najmodavac obvezuje predati određenu stvar najmoprimcu […]

Promjena upravitelja zgrade
09 SRP 2020

Upravitelj zgrade fizička osoba

Upravljanje i održavanje zgrada regulirano je prvenstveno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15) čijim je stupanjem na snagu dana 1. siječnja 1997. godine bitno izmijenjeno ustrojstvo upravljanja i održavanja zgrade u suvlasništvu. Upravitelj zgrade fizička osoba se odabire odlukom suvlasnika koji raspolažu sa više od 50% suvlasničkih udjela nekretnine. Obaveza imenovanja […]

Promjena upravitelja zgrade
09 SRP 2020

Prinudni upravitelj zgrade

Često se događa da zgrade sa manjim brojem stanara zbog raznih razloga ne žele organizirati način upravljanja zgradom. Tada se mora imenovati prinudni upravitelj zgrade. Prinudni upravitelj zgrade i tko ga imenuje Zgrade bez upravitelja funkcioniraju tako da se suvlasnici dogovore oko nužnih stvari kada moraju, a do nekog napretka u vidu poboljšanja infrastrukture ne […]

Međuvlasnički sporazum
08 SRP 2020

Obveze upravitelja zgrade

Upravitelj zgradom je fizička ili pravna osoba registrirana za poslove upravljanja koja u ime i za račun suvlasnika upravlja zgradom na osnovi sklopljenog međuvlasničkog ugovora, ugovora o upravljanju i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15). Ugovorom o upravljanju se uređuju obveze upravitelja zgrade. Obaveza organiziranja načina upravljanja zgradom Budući da je navedenim […]

Međuvlasnički sporazum
08 SRP 2020

Naknada predstavniku suvlasnika zgrade

Jeste li znali da su prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15) suvlasnici zgrade dužni međuvlasničkim ugovorom odrediti predstavnika zgrade kao osobu koja bi predstavljala i zastupala suvlasnike prema upravitelju, odnosno trećim osobama, primjerice izvođačima radova? Da li se mora plaćati naknada predstavniku suvlasnika zgrade? Potreba za predstavnikom suvlasnika zgrade Potreba za […]

Međuvlasnički sporazum
08 SRP 2020

Promjena upravitelja zgrade

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), sve zgrade koje imaju tri ili više stanova ili drugih prostora, moraju imati organizirani način upravljanja zgradom. Izbor ili promjena upravitelja zgrade je moguća na način da o tome odlučuju suvlasnici zgrade – vlasnici posebnih dijelova nekretnine. Ako se dogodi da zgrada nema upravitelja […]

Etažiranje odvjetnik
06 SRP 2020

Predstavnik stanara

Suvlasnik (stanar) zgrade je fizička ili pravna osoba koja u zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorom, a predstavlja ga predstavnik stanara. Radi kvalitetnog upravljanja zgradom, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), stanari zgrade moraju sklopiti međuvlasnički ugovor kojim će utvrditi međusobne odnose, uvjete i način upravljanja nekretninom, uvjete […]

Promjena upravitelja zgrade
06 SRP 2020

Upravitelj zgrade i prinudna uprava

Prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), suvlasnici zgrade, odnosno fizičke ili pravne osobe koje u zgradi imaju vlasništvo nad barem jednim stanom ili nekim drugim prostorom, međuvlasničkim ugovorom odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova zgrade, pa tako i o tome tko je upravitelj zgrade. Osim što se […]

Etažiranje odvjetnik
06 SRP 2020

Zajednička pričuva i obaveze suvlasnika

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), suvlasnici zgrade dužni su sudjelovati u upravljanju zgradom, odrediti predstavnika suvlasnika i osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja te osnovati zajedničku pričuvu primjerenu za predvidljive buduće troškove održavanja i poboljšanja nekretnine. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade, namijenjena za pokriće […]

međuvlasnički ugovor primjer
17 LIP 2020

Tko sastavlja međuvlasnički ugovor?

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), suvlasnik zgrade je fizička ili pravna osoba koja u zgradi ima vlasništvo nad barem jednim stanom ili nekim drugim prostorom. Tko sastavlja međuvlasnički ugovor je uvijek pitanje koje postavljaju suvlasnici kada žele organizirati upravljanje zgradom? Odnosi između suglasnika zgrade u vezi upravljanja, održavanja i […]

međuvlasnički ugovor etažiranje primjer
17 LIP 2020

Međuvlasnički ugovor

Međuvlasnički ugovor Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), svaki suvlasnik je vlasnik onoga idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu. Svi suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Da bi se olakšalo upravljanje i korištenje nekretninom suvlasnici mogu […]

stjecanje posjeda stvari
26 SVI 2020

Stjecanje posjeda stvari

Što je posjed? Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), posjed je pravno relevantna faktična vlast koju neka osoba ima glede određene stvari. Po pravilu će vlasnik biti ujedno i posjednik jer ga njegovo pravo vlasništva ovlašćuje na posjed stvari. Ali to ne mora biti tako. Stjecanje posjeda stvari može biti originarno […]

odvjetnik za nekretnine
25 SVI 2020

Stjecanje prava vlasništva nekretnina za strane osobe u Republici Hrvatskoj

Stjecanje prava vlasništva nekretnina za strane osobe u Republici Hrvatskoj Planirate kupiti nekretninu na području Republike Hrvatske, a zanima Vas koje uvjete morate ispuniti da biste postali njezin vlasnik? Stjecanje prava vlasništva je pravni institut poznat u svim europskim zemljama. Isto tako, ako ste smrću ostavitelja stekli nekretninu na području Hrvatske, ovaj članak će Vam […]

zagreb odvjetnik
25 SVI 2020

Stjecanje vlasništva dosjelošću

Posjedujete određenu stvar, pokretnu ili nepokretnu kroz određeno vrijeme, te Vas zanima koji su zakonski uvjeti i mogućnost da steknete pravo vlasništva na toj stvari? Ovim člankom saznati ćete zakonsko vrijeme koje je potrebno da imate posjed na toj stvari da biste je dosjelošću stekli, odnosno za stjecanje vlasništva dosjelošću te ćete otkriti je li […]

tužba za prestanak uznemiravanja
21 SVI 2020

Imisije

Imisije su fizičke smetnje (npr. dim, neugodni mirisi, buka, otpadne vode i sl.) koje dolaze s jedne nekretnine i ometaju služenje ili korištenje drugom nekretninom. Po načinu odašiljanja imisije se dijele na neposredne (direktne) i posredne (indirektne). Posredne imisije Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), posredne imisije su one koje s […]

vlasnički list
20 SVI 2020

Smetanje posjeda

Trpite smetanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Iako posjedujete stan na osnovi sklopljenog ugovora o najmu stana, vlasnik Vam svakodnevno dolazi u stan i prijeti da će promijeniti bravu te Vas prisilno izbaciti iz stana? Ovaj članak uputiti će Vas u mogućnost pravne zaštite u slučaju da postoji smetanje posjeda. Razlika posjeda […]

ispravljanje međa odvjetnik
20 SVI 2020

Postupak uređenja međa – vodič za ostvarivanje svojih vlasničkih prava u postupku uređenja međa

Visi vam upitnik iznad glave zbog toga jer niste sigurni do kuda točno seže vaš posjed? Mislite da vas vaš susjed ograničava u izvršavanju vašeg vlasništva? Ili pak biste jednostavno htjeli razjasniti cijelu situaciju sa svojim susjedom oko toga gdje se nalazi međa  – je znate kako se kaže: „čist račun, duga ljubav“. Donosimo vam […]

prodaja nekretnine pod hipotekom
24 TRA 2020

Prodaja nekretnine pod hipotekom: vodič za prodavatelje i kupce

Je li moguća prodaja nekretnine pod hipotekom? Hoće li itko kupiti moju kuću? Želio bih prodati stan, ali je opterećen hipotekom? Kome se mogu obratiti za pomoć? Koliko će trajati to sve? Kakvi sve troškovi postoje? Mogu li ja to uopće? Ako ste i vi jedan od onih kojeg muče ova i slična pitanja, konačno […]

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se