STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

odvjetnik zagreb
29 SVI 2020

Predmet poslovanja trgovačkog društva

Razlozi osnivanja trgovačkog društva Trgovačka društva osnivaju se iz razloga obavljanja određene poslovne djelatnosti. Pritom trgovačka društva uvijek trebaju imati određeni predmet poslovanja trgovačkog društva, a koji može biti obavljanje bilo koje dopuštene djelatnosti koja nije zakonom zabranjena ili nije suprotna moralu društva. Što može biti predmet poslovanja trgovačkog  društva? Što može biti predmet poslovanja […]

odvjetnik zagreb
29 SVI 2020

Prokura u trgovačkom pravu

Prokura je vrsta trgovačke punomoći čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima (NN 152/11). Tko može dati prokuru? Prokuru može dati samo trgovac u pisanom obliku i na način određen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom trgovačkog društva. Može se dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi […]

odvjetnik zagreb
29 SVI 2020

Zastupanje trgovačkog društva

Zastupanje trgovačkog društva znači vođenje svih poslova društva i poduzimanje pravnih radnji prema trećima te pred sudom i upravnim i drugim organima. Postoji nekoliko vrsti zastupanja trgovačkog društva, a to su zastupnici po zakonu, zastupnici po punomoći, punomoćnik po zaposlenju, prokura, trgovačka punomoć i punomoć trgovačkom putniku. Zastupnici po zakonu Zastupnici po zakonu su zastupnici […]

podjela društva odvjetnik
29 SVI 2020

Podjela s preuzimanjem

Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11) propisuje da se društva kapitala mogu podijeliti, a podjela se može provesti razdvajanjem ili odvajanjem (podjela s preuzimanjem). Razlikuje se razdvajanje s osnivanjem (koje se provodi istodobnim prijenosom svih dijelova imovine društva koje se dijeli, uz njegov prestanak bez provođenja likvidacije, na dva ili više novih društava koja se […]

odvjetnik čakovec
28 SVI 2020

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ne predstavlja osnivanje posebne vrste trgovačkog društva, nego se radi o podvrsti društva s ograničenom odgovornošću koje se osniva na pojednostavnjeni način. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ima najviše pet članova i jednog člana uprave, a prilikom osnivanja moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik. Popunjeni obrazac […]

tvrtka trgovačkog društva
28 SVI 2020

Tvrtka trgovačkog društva

Svako trgovačko društvo mora imati ime koje ga razlikuje od ostalih na tržištu. Takvo ime pod kojim trgovačko društvo sudjeluje u pravnom prometu i pod kojim posluje naziva se tvrtka. Određuje se izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom i mora se jasno razlikovati od tvrtke drugog trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog […]

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
28 SVI 2020

Ostale obveze u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

Nakon što ste podnijeli prijavu za osnivanje doo-a osnivač društva s ograničenom odgovornošću dužan je ispuniti i ostale obveze u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću te pored ostalih propisanih priloga, treba priložiti i: 1) izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nemaju nepodmirene dospjele obveze […]

odvjetnicki ured zagreb
07 SVI 2020

Kako osnovati odvjetnički ured – od diplome do odvjetničkog ureda

„Što želiš biti kad odrasteš?“ jedno je od pitanja koje roditelji i bliska rodbina postavljaju djetetu čim krene u osnovnu školu. Kuhar, frizer, vatrogasac, učiteljica, odvjetnik.  Zašto baš odvjetnik iduće je pitanje koje se logično nameće? „Jer odvjetnici puno zarađuju, odlaze na posao u odjelima i bore se za pravdu!“ No, je li odvjetništvo doista […]

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se