Javni bilježnik – koje poslove obavlja?

odvjetnik za radni spor
Javnobilježničko pravo srp 13, 2020

Zanima Vas koje poslove obavlja javni bilježnik i po čemu se razlikuje od odvjetnika? U ovom članku saznati ćete tko je on, kakve je poslove ovlašten obavljati i kada mu se možete obratiti.

Javnobilježnički poslovi

Javnobilježnički poslovi u Republici Hrvatskoj regulirani su Zakonom o javnom bilježništvu (NN 120/16). Prema članku 2. stavku 1. spomenutoga zakona javno bilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom.

javni bilježnici čakovec

Samostalni i neovisni nositelji javne službe

Što znači da su javni bilježnici samostalni i neovisni nositelji javne službe? Javni bilježnik je samostalan i nepristran iz razloga što postupa samostalno i ne djeluje u interesu neke pojedine stranke. Njegov cilj je postupanje u interesu pravne sigurnosti, odnosno njegov zadatak je jamčiti pravnu sigurnost. Javni bilježnik ne smije uskratiti poduzimanje službenih radnji nekoj stranci, a bez valjanog razloga.

Po čemu se javni bilježnik razlikuju o odvjetnika?

Glavna razlika između javnog bilježnika i odvjetnika je u tome što odvjetnik zastupa stranke, a javni bilježnik je neovisan i samostalan i ne zastupa stranke. Javni bilježnik treba biti postavljen kao iskusan i stručan povjerenik obiju stranaka, tj.  svih stranaka koje sudjeluju u pravnom poslu. On treba djelovati na način da stranke upozna sa svim činjenicama i pravim koja im pripadaju te time djeluje u korist pravne sigurnosti.

Bilježnik čakovec

Koje isprave sastavlja bilježnik?

Sastavlja različite vrste isprava sa snagom javnih isprava, a najčešći su javnobilježnički akti,  javnobilježničke potvrde i javnobilježnički zapisnici. Pojam isprave sa snagom javne isprave znači da je to isprava sa snagom kao da ju je izdala država, odnosno neko njezino tijelo, a ima jaču dokaznu snagu od privatnih isprava jer se smatra da je istinito ono što je njome izneseno.

Javnobilježnički akt

Javnobilježnički akt je isprava koju je sastavio javni bilježnik u postupku i formi propisanoj Zakonom o javnom bilježništvu. U pravilu ju javni bilježnik može sastaviti za bilo što.

S druge strane, javnobilježnički akt je osobito potreban za pravnu valjanost:

1) ugovora o raspolaganju imovinom maloljetnih osoba i osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost

2) darovnih ugovora bez predaje stvari u neposredan posjed daroprimca

3) svih pravnih poslova među živima koje osobno poduzimaju gluhi koji ne znaju čitati ili nijemi koji ne znaju pisati.

odvjetnik čakovec

Što javni bilježnik može učiniti za vas?

Javnom se bilježniku možete obratiti uvijek kad vam treba:

1) sastavljanje neke javnobilježničke isprave o pravnim poslovima i izjavama u kojima sudjelujete

2) sastavljanje zapisnika za neku pravnu radnju kojoj mora biti nazočan javni bilježnik

3)izdavanje potvrde o činjenicama koje mora posvjedočiti javni bilježnik

4) poduzimanje bilo koje radnje iz nadležnosti javnog bilježnika.

odvjetnik za radno pravo

Ostali poslovi koje obavlja javni bilježnik

Bilježnik kao povjerenik suda nadležan za provođenje ostavinske rasprave. Nakon smrti ostavitelja, on će pozvati nasljednike na raspravu te će po provedenoj raspravi donijeti rješenje o nasljeđivanju koji utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici.

U ostavinskom postupku koji vodi javni bilježnik, plaća se nagrada javnom bilježniku u visini propisanoj Pravilnikom o nagradama i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku te je javnom bilježniku zabranjeno sklapanje pogodbe sa strankama o plaćanju drugačijem nego što je propisano tarifom.

Osim ostavinske rasprave, bilježnik donosi i rješenje o ovrsi na temelji vjerodostojne isprave. Dakle, njemu se podnose prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te on na temelju prijedloga donosi rješenje o ovrsi. U pogledu ovrha, odvjetnici i javni bilježnici usko surađuju jer odvjetnici često, kao punomoćnici svojih stranaka, podnose prijedloge za ovrhu javnim bilježnicima.

 

Ako vam treba pravni savjet ili odvjetnik, obratite nam se s povjerenjem.

  • Javnobilježnički poslovi
  • Ostali poslovi koje obavlja javni bilježnik
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se