Pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Pobijanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju
velj 18, 2021

Zanima Vas što je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i kako se on razlikuje od ugovora o doživotnom uzdržavanju? Zanima vas kakav je oblik ugovora te iz kojih razloga se može zahtijevati  pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju? U ovom kratkom članku donosimo Vam  više informacija glede ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Što je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju?

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju jest ugovor kojim se jedna ugovorna strana kao davatelj uzdržavanja obvezuje da će drugu ugovornu stranu kao primatelja uzdržavati do njegove smrti, dok se druga ugovorna strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječi će sve stvari i prava koje su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na temelju tog ugovora te stvari ili prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja. Ukoliko bi primatelj uzdržavanja dao nekretninu, tada se može odrediti da se u njegovu korist osnuje stvarni teret uzdržavanja. Ugovora o dosmrtnom uzdržavanja je uređen Zakonom o obveznim odnosima  (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Pobijanje oporuke

Razlika između ugovora o doživotnom uzdržavanju te ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju i ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju jedna ugovorna strana kao davatelj uzdržavanja obvezuje se drugoj ugovornoj strani kao primatelju uzdržavanja da će ga uzdržavati. Primatelj uzdržavanja obvezuje da će na davatelja uzdržavanja prenijeti određene stvari ili prava. Suštinska razlika između ova dva ugovora jest u trenutku prijenosa stvari i prva na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju imovina se prenosi na davatelja uzdržavanja nakon smrti davatelja uzdržavanja dok će se kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stvari i prava na davatelja uzdržavanja prenijeti za života primatelja uzdržavanja. Kad je sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju, u zemljišnim knjigama stavlja se zabilježba dok će se kod sklopljenog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju vršiti uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Pobijanje ugovora o darovanju

Oblik ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Na oblik ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ugovora o doživotnom uzdržavanja. Ugovor se sastavlja u pisanom obliku, ovjerava ga sudac nadležnog suda  ili potvrđuje (solemizira) javni bilježnik koji može i sastaviti ugovor u obliku javnobilježničkog akta.  Te osobe dužne su prilikom ovjere ili sastavljanja upoznati stranke sa sadržajem i pravnim posljedicama tog ugovora.

Raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuto ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjenje. Jednako tako, svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i to u slučajevima kada ugovorne strane žive zajedno pa se njihovi odnosi trajno poremete te u slučaju neispunjenja obveza iz ugovora.

Pobijanje darovanja

Pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju može se provesti u slučaju da ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna stranka, ako su pri sklapanju ugovora postojale mane volje, ako se radi o pobijanju pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika te u slučaju povrede načela jednake vrijednosti činidbe. Ograničeno poslovno sposobnom osobom smatra se ona osoba koja se na temelju odluke suda ne smatra potpuno poslovno sposobnom osobom, odnosno ona za koju sud odredi na ne može poduzimati određene radnje i poslove. Takva osoba može obavljati samo one poslove koji su navedeni u odluci suda. Mane volje koje mogu postojati prilikom sklapanja ugovora su prijetnja, prijevara i zabluda.

Ako se pobijanje traži s razlogom pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika, to se odnosi na one situacije kada bi dužnik poduzeo određenu radnju u korist treće osobe zbog koje bi bio osiromašen te zato bio u nemogućnosti ispuniti obvezu vjerovniku. Pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju može se tražiti i zbog povrede načela jednake vrijednosti činidbe što znači da postoji nerazmjer u odnosu na činidbu i protučinidbu.

Pobijanje pravih radnji stečajnog dužnika

Kada se može zahtijevati pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Pobijanje ugovora može se tražiti u roku od godinu dana od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno s prestankom prisile. Protekom tog roka ugovorna strana gubi pravo na pobijanje ugovora o doživotnom uzdržavanju. To pravo svakako će prestati protekom roka od tri godine o dana sklapanja ugovora.

Ako Vam treba odvjetnik za obvezno pravo, slobodno nam se obratite s povjerenjem.

  • Pobijanje darovanja
  • Pobijanje oporuke
  • Pobijanje pravih radnji stečajnog dužnika
  • Pobijanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju
  • Pobijanje ugovora o darovanju
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se