Obrazac punomoći

Odvjetnik TOMISLAV STRNIŠČAK

Ulica bana Josipa Jelačića 22b, 40 000 ČAKOVEC, HRVATSKA, OIB: 26341315268, www.odvjetnik-strniscak.hr

tel. 385 (0)40 499 403, fax. 385 (0)40 499 404, mob. ++385 (0)91 489 3911, ured@odvjetnik-strniscak.hr

OBRAZAC PUNOMOĆI

Ja / Mi

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ovime opunomoćujem(o) odvjetnika Tomislava Strniščaka iz Čakovca, OIB: , da me/nas osobno, ili po svojim odvjetničkim vježbenicima zastupa vezano uz:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

pred sudom, izvan suda i kod svih drugih državnih i drugih tijela, u odnosu na druge fizičke i pravne osobe, te da zbog zaštite i ostvarenja mojih  na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe i poravnanja, da daje nasljedničke izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Posebno se odvjetnik Tomislav Strniščak ovlašćuje da obavlja SVE RADNJE u kaznenom, prekršajnom, parničnom, izvanparničnom,  zemljišnoknjižnom te upravnom postupku, a osobito podnese ili povuče tužbu ili prijedlog, prizna tužbeni zahtjev ili se odrekne tužbenog zahtjeva, zaključi nagodbu, podnese, odustane ili se odrekne pravnog lijeka, zahtijeva izdavanje privremenih ili prethodnih mjera osiguranja, podnosi prijedloge za provođenje izvršenja ili mjera osiguranja, podnosi prijedloge za upis u zemljišne knjige i druge javne registre i poduzima sve potrebne radnje u postupku povodom takvih zahtjeva, podnosi prijedloge za osiguranje dokaza,  zaključuje i raskida ugovore, te od protivne strane primi u moje ime dužnu obvezu ili da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde, te da u svim postupcima za koje se izdaje ova punomoć predaje i preuzima pismena, odluke i druge akte u moje / naše ime i za moj / naš račun.

Suglasan sam da po ovoj punomoći imenovanog punomoćnika može bez ograničenja zamijeniti odvjetnik ili odvjetnički vježbenik:

_________________________________________________________________________

Potpisivanjem i izdavanjem ove punomoći ujedno izjavljujem da povlačim sve ranije dane punomoći drugim odvjetnicima odnosno osobama koje su me ovlaštene zastupati u ovoj pravnoj stvari.

U Čakovcu _________________ godine

                                                                 

 Potpis opunomoćitelja:_________________

Preuzmite obrazac punomoći:

Obrazac punomoći na hrvatskom jeziku: obrazac-punomoći.pdf

Power of attorney: power of attorney.pdf

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se