STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

tužba za prestanak uznemiravanja
21 SVI 2020

Imisije

Imisije su fizičke smetnje (npr. dim, neugodni mirisi, buka, otpadne vode i sl.) koje dolaze s jedne nekretnine i ometaju služenje ili korištenje drugom nekretninom. Po načinu odašiljanja imisije se dijele na neposredne (direktne) i posredne (indirektne). Posredne imisije Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), posredne imisije su one koje s […]

raskid ugovora odvjetnik
21 SVI 2020

Raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine

Zanima Vas kako napraviti raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine? Trebate odgovore na pitanja kako izaći iz nepovoljnog ugovornog odnosa  u koi ste ušli stjeanjem odnosno otuđenjem nekrentine? Odgovore na ova i neka druga pitanja ćete nači u ovome članku. Općenito o kupoprodajnom ugovoru za nekretninu Ugovor o kupoprodaji nekretnine je dvostranoobvezni ugovor kojim se prodavatelj […]

odvjetnik čakovec
21 SVI 2020

Darovni ugovor za stan

Općenito o darovnom ugovoru Prema Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05), darovni ugovor za stan je obveznopravni ugovor kojim darovatelj dobrovoljno i besplatno prepušta daroprimcu neku stvar ili imovinsko pravo bez ikakve protučinidbe daroprimca koji taj dar prihvaća. Dar se može sastojati od stvari ili prava, a darovati se može i oprost duga ili isplata […]

ništetnost ugovora o darovanju
21 SVI 2020

Ništetnost ugovora o darovanju

Općenito o darovnom ugovoru Ugovor o darovanju je ugovor kojim darovatelj (osoba koja daruje nešto) dobrovoljno i besplatno prepušta obdareniku (osobi koja nešto prima) neku stvar ili imovinsko pravo bez ikakve protučinidbe obdarenika koji to prihvaća. Za sklapanje ugovora bitno je da darovatelj nešto daruje na dobrovoljnoj osnovi te da postoji njegova namjera darovanja, tzv. […]

vlasnički list
20 SVI 2020

Smetanje posjeda

Trpite smetanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Iako posjedujete stan na osnovi sklopljenog ugovora o najmu stana, vlasnik Vam svakodnevno dolazi u stan i prijeti da će promijeniti bravu te Vas prisilno izbaciti iz stana? Ovaj članak uputiti će Vas u mogućnost pravne zaštite u slučaju da postoji smetanje posjeda. Razlika posjeda […]

odvjetnik zagreb fiducija
20 SVI 2020

Što je fiducija i kako nastaje?

Što je fiducija i kako nastaje? Postoji više načina na koje vjerovnici nastoje osigurati naplatu svog potraživanja. Jedna od opcija je putem stvarnopravnih instrumenta osiguranja plaćanja poznatijih kao hipoteka, zalog i fiducija. Fiducija, kao pravni institut osiguranja potraživanja, omogućuje da dužnik prenese vlasništvo svoje stvari na vjerovnika radi osiguranja naplate njegove tražbine. Ako dužnik po […]

ispravljanje međa odvjetnik
20 SVI 2020

Postupak uređenja međa – vodič za ostvarivanje svojih vlasničkih prava u postupku uređenja međa

Visi vam upitnik iznad glave zbog toga jer niste sigurni do kuda točno seže vaš posjed? Mislite da vas vaš susjed ograničava u izvršavanju vašeg vlasništva? Ili pak biste jednostavno htjeli razjasniti cijelu situaciju sa svojim susjedom oko toga gdje se nalazi međa  – je znate kako se kaže: „čist račun, duga ljubav“. Donosimo vam […]

mobbing na poslu
15 SVI 2020

Mobbing na poslu – kako se zaštititi?

 Susrećete li se na radom mjestu s stalnim prekidanjem u obavljanju posla, kritiziranjem načina na koji obavljate rad, zatrpavanjem radnim zadacima za koje vam je određen kratak rok izvršenja ili pak širenjem glasina odnosno ogovaranjem? To ukazuje da proživljavate mobbing na poslu, odnosno radnom mjestu. U ovom članku pronaći ćete odgovore je li koji oblik […]

registar trgovačkih društava slovenija
13 SVI 2020

Sudski registar trgovačkih društva u Sloveniji

Prema Zakonu o poslovnom registru Slovenije, poslovni registar Slovenije je središnja baza podataka svih poslovnih subjekata osnovanih na teritoriju Republike Slovenije koji se bave profitnom ili neprofitnom djelatnošću, te o njihovim podružnicama i drugim odjelima tih poslovnih subjekata te ga možemo nazvati sudski registar trgovačkih društva u Sloveniji. Poslovni registar Slovenije vodi Agencija Republike Slovenije […]

odvjetnik internet
13 SVI 2020

Kako spriječiti neovlašteno kopiranje na internetu?

Zaštita digitalnih sadržaja na internetu i neovlašteno kopiranje U današnje internetsko doba, kada se svakodnevno koriste i dijele digitalne sadržaji preuzeti s interneta te sa raznih društvenih mreža, često se javlja pitanje neovlaštenog kopiranja tuđeg sadržaja. Kopiranje podrazumijeva i preuzimanje fotografija kao i  tekstove raznih autora bez njihovog dopuštenja. Ne mali broj puta ste se […]

predvidivi troškovi ovrhe
13 SVI 2020

Predvidivi troškovi ovrhe

Općenito o troškovima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave Ovršni postupak kao prisilni postupak naplate tražbine vjerovnika – ovrhovoditelja od dužnika – ovršenika sam po sebi nosi dodatne troškove koji se pribrojavaju iznosu tražbine, a tu su i predvidivi troškovi ovrhe. Samim pokretanjem postupka ovrhe pred javnim bilježnikom, odnosno podnošenjem prijedloga za ovrhu nastaju dodatni troškovi […]

odvjetnik za intelektualno vlasništvo
13 SVI 2020

Zaštita intelektualnog vlasništva

Sam pojam zaštita intelektualnog vlasništva označava posebna, specifična prava koja imaju i ostvaruju autori, izumitelji i ostali nositelji intelektualnog vlasništva. U hrvatskoj pravnoj teoriji prevladava podjela prava intelektualnog vlasništva na autorsko pravo i autorskom pravu srodna prava s jedne strane, odnosno, patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla, kao prava industrijskog vlasništva s druge. Intelektualno […]

zaštita autorskog djela odvjetnik
13 SVI 2020

Kako zaštititi autorsko djelo?

Autorsko djelo je originalno, intelektualno ostvarenje iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja, koje ima individualni karakter i koje je na neki način izraženo. Zaštita autorskog djela traži da je djelo subjektivno originalno (izvorno), da autor ne oponaša drugo njemu poznato djelo. Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03), autorska djela su jezična, […]

raskid ugovora o radu
13 SVI 2020

Sklapanje ugovora o radu

Radni odnos između radnika  i poslodavca  se zasniva ugovorom o radu i kao takav je rezultat volje subjekata radnog odnosa te predstavlja dvostrani pravni posao. S obzirom da je sklapanje ugovora o radu, odnosno zasnivanje radnih odnosa određeno Zakonom o radu kao općim zakonom radnog prava, valja napomenuti da se radni odnosi mogu zasnovati i […]

javni bilježnik čakovec
12 SVI 2020

Trošak ovrhe kod javnog bilježnika

Općenito o ovršnom postupku kod javnog bilježnika Pokretanjem ovršnog postupka pred javnim bilježnikom, odnosno podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave nastaje trošak ovrhe,  a koji trošak  provođenja postupka ovrhe koje snosi dužnik. Trošak ovrhe se može odnositi na ovrhovoditelja ili javnog bilježnika koji donosi rješenje o ovrsi, i za svakoga od njih mogu […]

ovrha odvjetnik čakovec
12 SVI 2020

Troškovi ovrhe – FINA

Nakon što je rješenje o ovrsi postalo pravomoćno, trebaju se naplatiti i troškovi ovrhe i kamate i glavnica. Po prijedlogu za ovrhu je doneseno rješenje o ovrsi koje je postalo ovršno ili pak je donesena sudska ili neka druga odluka koja je postala ovršna? Nakon što je proveden značajniji dio ovršnog postupka, radi namirenja potrebno […]

izravna diskriminacija
12 SVI 2020

Diskriminacija na radnom mjestu

Diskriminacija na radnom mjestu  danas nije neuobičajena pojava. Ukoliko vas potencijalni poslodavac na razgovoru za posao pita pitanja vezana uz vaš bračni status, ili pak pitanja poput: planirate li zatrudnjeti? Imate li djecu? Je li Vam u planu roditi još djece?, morate biti svjesni da ne samo da se radi o pitanjima koje sukladno Zakonu […]

punomoc
12 SVI 2020

Što je punomoć i tko ju izdaje?

Sigurno ste se više puta susreli s situacijom kada jednostavno niste imali vremena sami obaviti tehnički pregled vozila ili registraciju istog. Možda ste se susreli i s kakvim pravnim poteškoćama te ste zaključili kako je najbolji put prema zaštiti vaših prava i interesa angažiranje odvjetnika. Možda vam je neke poslove jednostavno preteško i prekomplicirano obavljati […]

registar autorskih prava
12 SVI 2020

Autorska prava – što su i kako ih zaštititi?

Zaštita autorskih prava ovisi prvenstveno o vrsti povrede, pa tako relevantne odredbe možemo naći ne samo u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) već i u Kaznenom zakonu. U Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima predviđena je građanskopravna, prekršajna, a u nekoj mjeri i upravnopravna zaštita. Čak i Zakon o kaznenom […]

pravni savjet
12 SVI 2020

Kako zatražiti pravni savjet?

Treba Vam pravni savjet? Naišli ste na pravni problem, a ne znate kako ga riješiti? Zbog trenutne materijalne situacije niste u mogućnosti podmiriti visoku cijenu usluga koju bi odvjetnik naplatio za svoj rad? U strahu ste da će odvjetnik podatke koje ste mu povjerili iznijeti trećoj osobi? Ovaj članak upoznat će Vas sa područjima prava […]

odvjetnik zagreb
10 SVI 2020

Čime se bave odvjetnici?

Naišli ste na pravni problem, a zbog nesnalaženja u velikom broju propisa niste sigurni na koji biste ga način riješili? Uzimate stvari u svoje ruke zbog straha od visokih cijena usluga koje odvjetnici naplaćuju za svoj rad? U ovome tekstu ćete se pobliže upoznati s pravnim poslovima odvjetnika, te nagradom i naknadom troškova za rad […]

nasljednička izjava
07 SVI 2020

Nasljednička izjava- pravo ili obveza nasljednika: pitanja i odgovori

Je li davanje nasljedničke izjave pravo ili obveza nasljednika? U kojem se trenutku nasljednička izjava može dati i tko je osoba pred kojom se ista izjavljuje? Mora li ista biti u nekom posebnom obliku? Koje su posljedice davanja takve izjave? Mogu li se nasljedničkom izjavom odreći nasljedstva i u ime svojih potomaka? Mogu je se […]

odvjetnicki ured zagreb
07 SVI 2020

Kako osnovati odvjetnički ured – od diplome do odvjetničkog ureda

„Što želiš biti kad odrasteš?“ jedno je od pitanja koje roditelji i bliska rodbina postavljaju djetetu čim krene u osnovnu školu. Kuhar, frizer, vatrogasac, učiteljica, odvjetnik.  Zašto baš odvjetnik iduće je pitanje koje se logično nameće? „Jer odvjetnici puno zarađuju, odlaze na posao u odjelima i bore se za pravdu!“ No, je li odvjetništvo doista […]

odvjetnički ured zagreb
06 SVI 2020

Zastupanje odvjetnika

Primili ste tužbu i našli ste se u sudskom postupku, a niste sigurni biste li sami zastupali svoje interese i poduzimali radnje u postupku ili bi se odlučili za zastupanje odvjetnika? Ako ste u strahu da ćete zbog propuštanja radnji u pojedinom postupku izgubiti prava, ovaj članak uputiti će vas na mogućnost angažiranja odvjetnika kao […]

ostavinski rasprava odvjetnik čakovec
05 SVI 2020

Ostavinska rasprava – središnji dio ostavinskog postupka

Primili ste poziv javnog bilježnika na kojem piše ostavinska rasprava  i ostali ste potpuno zbunjeni jer ste mislili da je za provođenje ostavinskog postupka nadležan sud? Postavljate si pitanje hoće li se održati jedno ili više ročišta. Ili pak ste očekivali poziv na ostavinsku raspravu, ali isti niste primili i nije Vam jasno zašto. Koje […]

ostavinski postupak
04 SVI 2020

Ostavinski postupak : sve što trebate znati na jednome mjestu

Ostavinski postupak lako može dovesti do nerazumijevanja i svađa među bliskim srodnicima, čak i članovima obitelji. Propisi koji uređuju ostavinski postupak To je posebno slučaj ukoliko ostavitelj za vrijeme života ne odredi tko će naslijediti njegovu imovinu. Ili ako se ne zna sa sigurnošću što sve ulazi u ostavinu, odnosno koja prava i obveze pripadaju […]

Imenovanje uprave i upis društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar
04 SVI 2020

Imenovanje uprave i upis društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

Društvo s ograničenom odgovornošću uvijek mora imati upravu i bez nje društvo ne može postojati, jer je to tijelo koje vodi poslove društva na svoju

Sklapanje društvenog ugovora - izjava o osnivanju d.o.o.
04 SVI 2020

Sklapanje društvenog ugovora – izjava o osnivanju d.o.o.

Sklapanje društvenog ugovora odnosno davanje izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Prva faza prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću je sklapanje društvenog ugovora odnosno davanje izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću. Društveni ugovor  se sklapa u obliku javnobilježničke isprave. Zakonom je propisan obvezatan sadržaj društvenog ugovora, odnosno izjave o osnivanju društva s […]

Kako osnovati društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.
04 SVI 2020

Kako osnovati društvo s ograničenom odgovornošću?

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital

ugovor o radu zagreb
30 TRA 2020

Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu se donosi u slučaju ako kod poslodavca prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu Poslovno uvjetovani otkaz je vrsta redovitog otkaza koji se definira kao otkaz putem kojeg je omogućeno da poslodavac svoje obveze iz ugovora […]

osobno uvjetovani otkaz zagreb
30 TRA 2020

Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Osobno uvjetovani otkaz je vrsta redovitog otkaza putem kojeg se poslodavcu omogućuje da otkloni od sebe štetne posljedice ugovora o radu u slučaju kada radnik ne može uredno izvršavati obveze iz radnog odnosa, a ne može ih izvršavati bez svoje krivnje. Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu se donosi kada radnik ne može […]

otkaz ugovora o radu zagreb
30 TRA 2020

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika može se donijeti u obliku izvanrednog otkaza ili redovitog otkaza ugovora o radu. Razlika je u tome što kod izvanrednog otkaza nema obveze poštivanja otkaznog roka i posljedice odluke o otkazu nastupaju odmah po dostavi odluke radniku, a kod redovitog otkaza postoji otkazni rok koji […]

izvanredni otkaz ugovora o radu
29 TRA 2020

Primjer odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu

Ugovor o radu sklopljen bilo na određeno ili na neodređeno vrijeme, poslodavac i radnik mogu izvanredno otkazati. S obzirom da je takav otkaz, kao što sama riječ kaže izvanredan, moraju nastupiti posebni razlozi otkazivanja ugovora o radu. Razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu propisan je čl. 116. Zakona o radu (NN 93/14) i postoji […]

probni rad otkaz
28 TRA 2020

Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu

Otkaz ugovora o radu jedan je od načina prestanka ugovora o radu, a kako bi on bio valjani moraju se ispunit određene zakonom propisane pretpostavke. Otkaz se smatra krajnjim sredstvom, ultima ratio, kojeg treba koristiti samo ako poslodavac na raspolaganju nema neko drugo sredstvo na temelju kojeg može opstati neki radni odnos. Prije otkaza poslodavac […]

prodaja nekretnine pod hipotekom
24 TRA 2020

Prodaja nekretnine pod hipotekom: vodič za prodavatelje i kupce

Je li moguća prodaja nekretnine pod hipotekom? Hoće li itko kupiti moju kuću? Želio bih prodati stan, ali je opterećen hipotekom? Kome se mogu obratiti za pomoć? Koliko će trajati to sve? Kakvi sve troškovi postoje? Mogu li ja to uopće? Ako ste i vi jedan od onih kojeg muče ova i slična pitanja, konačno […]

kazneno djelo uvrede
24 TRA 2020

Privatna tužba za uvredu

Netko Vas je uvrijedio putem tiska, radija, televizije? Uvreda je postala pristupačna velikom broju osoba? Privatna tužba za uvredu se podnosi nadležnom sudu....

izvori radnog prava sudski raskid
22 TRA 2020

Sudski raskid radnog odnosa i izvori prava

Sudski raskid radnog odnosa i izvori prava u Republici Hrvatskoj određuju da će sud na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri a najviše osam mjesečnih plaća radnika

Raskid ugovora o najmu
17 TRA 2020

Raskid ugovora o najmu

Najmoprimac može tražiti raskid ugovora o najmu ako najmodavac ne osposobi stvar za uporabu u primjerenom roku. Sklapanjem ugovora o najmu i za najmodavca..

Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
17 TRA 2020

Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju može se prvenstveno podnijeti ako jedna od strana ugovora ne ispunjava svoje obveze određene ugovorom...

Naplata bjanko zadužnice
16 TRA 2020

Naplata bjanko zadužnice

Naplata bjanko zadužnice vrši se putem FINE koja bjanko zadužnicu smatra jednom od osnova za plaćanje. Vjerovnik koji ima u posjedu zadužnicu treba otići na FINU i podnijeti zahtjev za naplatu...

Zastara ovrhe
16 TRA 2020

Zastara ovrhe – kada nastupa?

Za takve odluke Zakonom o obveznim odnosima je propisano da zastara ovrhe iznosi deset godina... Zastara je poseban pravni institut prema kojem kad..

NDA ugovor
16 TRA 2020

NDA ugovor ili Ugovor o tajnosti podataka

NDA ugovori (Non disclosure agreemet) ili Izjava o tajnosti ili Ugovor o tajnosti je pravni ugovor između ugovornih strana kojim se one obvezuju štititi

OIB za strance
14 TRA 2020

OIB za strance i kako ga pribaviti

Stranac ste i ne znate kako dobiti OIB za strance u Hrvatskoj?. Saznajte gdje dobiti te kako pravilo predati obrazac, odnosno zahtjev za OIB za strance...

Posebne uzance o građenju
09 TRA 2020

Posebne uzance o građenju

Posebne uzance o građenju služe za uređivanje odnosa između naručitelja i izvođača radova i primjenjuju se u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima...

Ugovor o građenju
09 TRA 2020

Ugovor o građenju

Ugovor o građenju je dvostrani obveznopravni ugovor kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu izgraditi određenu građevinu na određenom zemljištu..

Korona virus odgoda ovrhe i plaćanja kredita
08 TRA 2020

Koronavirus i mjere za pomoć: odgoda ovrhe i plaćanja kredita

Odgoda ovrhe i plaćanja kredita. Paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Vlada Republike Hrvatske pravovremeno je donijela paket..

Kupoprodajni ugovor za nekretninu.
08 TRA 2020

Kupoprodajni ugovor za nekretninu

Kupoprodajni ugovor za nekretninu je pravni posao na temelju kojeg se vrši prijenos vlasništva nekretnine. Konkretnije, kupoprodajni ugovor za nekretninu...

Advokat-odvjetnik-cakovec
07 TRA 2020

Advokat ili odvjetnik – koja je razlika?

Advokat Odvjetnik Čakovec. Advokat dolazi od latinske riječi advocare što znači prizivati, dozivati, to je odvjetnik, branitelj ili zastupnik, dok odvjetnik...

Odvjetnička tarifa
07 TRA 2020

Odvjetnička tarifa

Odvjetnička tarifa je u stvari cjenik na osnovu kojeg odvjetnici obračunavaju svoje usluge, a jednako tako i troškove koji nastaju odvjetniku...

Sudski-registar-naplata-duga
06 TRA 2020

Sudski registar i naplata duga – kako pronaći korisne informacije o dužnicima

Prije pokretanja ovršnog postupka protiv trgovačkog društva radi naplate duga dobro je pogledati u sudski registar i utvrditi podatke o dužniku....

Radni odnos tijekom pandemije korona virusa
02 TRA 2020

Sve što trebate znati o radnom odnos tijekom pandemije korona virusa

Nenazočnost radnika na poslu zbog određene samoizolacije ili zbog zaraze korona virusom nije opravdan razlog za otkaz odnosno raskid ugovora...

Ništetnost ugovora - odvjetnik
31 OžU 2020

Ništetnost ugovora

Ništetnost ugovora znači da taj ugovor ne proizvodi pravne učinke koje bi inače proizvodio da je valjan. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti...

Tužba za ništetnost ugovora - odvjetnik
31 OžU 2020

Tužba za ništetnost ugovora

Kako bi se utvrdila ništetnost nekog ugovora, podnosi se tužba za ništetnost ugovora odnosno tužba na utvrđenje ništetnosti ugovora. Ništetan ugovor je...

OSNIVANJE PODRUŽNICE
27 OžU 2020

Osnivanje podružnice trgovačkog društva

Najčešći razlog za osnivanje podružnice je proširenje poslovanja trgovca izvan njegovog sjedišta. Svako trgovačko društvo može imati jednu ili više...

Zaštita osobnih podataka
24 OžU 2020

Zaštita osobnih podataka radnika u radnom odnosu

Zaštita osobnih podataka radnika dio je prava na privatnost koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Opća uredba o zaštiti podataka...

Proboj pravne osobnosti
24 OžU 2020

Proboj pravne osobnosti

Institutom pod nazivom proboj pravne osobnosti dolazi do zanemarivanja činjenice da je trgovačko društvo odvojeni pravni subjekt od njegovih članova....

Europski platni nalog
21 OžU 2020

Europski platni nalog

U situacijama kada nakon završetka sudskog postupka jedna od stranaka želi naplatiti svoje novčano potraživanja od protivne stranke, a protivna stranka se nalazi u jednoj od država članica Europske Unije koja nije ista kao i ona u kojoj domicil ima stranka koja se želi naplatiti, ona može pokrenuti postupak za europski platni nalog. Postupak za […]

zemljisne knjige
21 OžU 2020

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige predstavljaju posebnu evidenciju o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske u koje se upisuju stvarna i druga prava na...

dosjelost
19 OžU 2020

Dosjelost – Stjecanje vlasništva dosjelošću

Jedan od načina stjecanja vlasništva je dosjelost. Dosjelost predstavlja protek određenog vremenskog perioda tijekom kojeg se moraju ispuniti određeni...

upis u zemljisne knjige
19 OžU 2020

Podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige

Prijedloga za upis, odnosno uknjižba je jedan od tri vrste upisa u zemljišne knjige kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju...

nadhipoteka
18 OžU 2020

Što je nadhipoteka?

Nadhipoteka je dobrovoljno podzaložno pravo prema kojem je objekt takvog založnog prava hipoteka. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano..

hipoteka
18 OžU 2020

Hipoteka – osnivanje, vrste, tužba

Hipoteka ili založno pravo na nekretnini je vrsta založnog prava koje se osniva na nekretninama koje se ne predaju vjerovniku u posjed niti ga ovlašćuju...

sporazumni raskid braka
17 OžU 2020

Sporazumni razvod braka

Za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje...

ugovor o dozivotonom uzdrzavanju
17 OžU 2020

Raskid ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju je moguć budući da nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju mogu nastati razne situacije, odnosno postoji

Sporazumni razvod braka
17 OžU 2020

Sporazumni razvod braka s maloljetnom djecom

Sporazumni razvod braka bračnih drugova s zajedničkim maloljetnim djetetom je moguć u situaciji ukoliko oba bračna druga žele razvod braka. Odvjetnik razvod

Upis prava služnosti u zemljišne knjige
13 OžU 2020

Upis prava služnosti u zemljišne knjige

Pravo služnosti znači koristiti se tuđom stvari na određen propisan način dok vlasnik te stvari to mora trpjeti i tome se ne protiviti. Upis prava služnosti

ozljeda na radu
02 OžU 2020

Naknada štete zbog ozljede na radu

Zakonom o radu propisano je da ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, poslodavac je dužan radniku nadoknaditi štetu po općim propisima obveznog prava. Oblik štete nastale na radu Šteta na radu ili u vezi s radom može biti u obliku tjelesnih i drugih ozljeda na radu radnika ili to mogu […]

Zelena javna nabava
02 OžU 2020

Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj

Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj postaje sve prepoznatljivija. Cilj zelene javne nabave je pribavljanje takvih proizvoda ili usluga koji kroz svoj

Ovrha na pokretninama
28 VELJ 2020

Ovrha na pokretninama

Ovrha na pokretninama jedan je od načina na koji ovrhovoditelj može namiriti svoju tražbinu koju ima prema ovršeniku. Prijedlog za ovrhu na pokretninama

Otkaz ugovora o radu
28 VELJ 2020

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu mogu dati i poslodavac i radnik. Razlikuje se redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. Poslodavac daje redoviti redoviti otkaz...

Kupoprodajni-ugovor
28 VELJ 2020

Kupoprodajni ugovor – prava, uvjeti, rokovi

Kupoprodajni ugovor je neformalan ugovor, što znači da se ne zahtjeva poseban oblik osim u slučaju kupoprodaje nekretnine i kupoprodaje s obročnom otplatom

Žalba na rješenje u upravnom postupku
28 VELJ 2020

Žalba na rješenje u upravnom postupku

Žalba na rješenje u upravnom postupku se predaje prvostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dostave pobijanog rješenja, osim ako nije propisan duži rok...

upravni spor
19 VELJ 2020

Kako pokrenuti upravni spor

U ovome članku naći ćete odgovor na pitanje kako pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave...

Ugovor o radu
11 VELJ 2020

Ugovor o radu – uvjeti, obavezni elementi

Ugovorom o radu se zasniva radni odnos, te se utvrđuju se međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca. Osim ugovora o radu, mnoge obaveze i prava iz radnog odnosa su uređena i Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu.   Sklapanje ugovora o radu Ugovor o radu […]

Ustavna tužba
05 VELJ 2020

Ustavna tužba – uvjeti, sadržaj, rok

Prava i slobode su često povrijeđena pojedinim aktima državnih tijela zbog čega pojedinac, koji smatra da je došlo do povrede može podnijeti ustavnu tužbu

Naplata duga u inozemstvu
03 VELJ 2020

Naplata duga u inozemstvu

Vjerovnik će u cilju da se izvrši naplata duga u inozemstvu, kao potencijalni ovrhovoditelj, moći otići u državu članicu Europske unije u kojoj se dužnik...

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
29 SIJ 2020

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Osnovna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo
24 SIJ 2020

Oporuka i što trebate znati o oporučnom nasljeđivanju

Jedan od vrlo važnih dokumenata za svaku odraslu osobu, posebice onu koja ima nasljednike jest sastavljanje oporuke. Oporuka je pravni dokument u kojem se osoba izjašnjava o načinu na koji će se njezina imovina raspodijeliti poslije njezine smrti. To je izjava iz koje je razvidna posljednja volja ostavitelja i ako je napisana u skladu sa […]

Nasljedivanje imovine i nasljedno pravo
23 SIJ 2020

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo

Nasljeđivanje imovine ili kome što pripada nakon smrti fizičke osobe uređeno je Zakonom o nasljeđivanju koji uređuje pravila po kojima sud, druga tijela i..

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba
21 SIJ 2020

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba

U pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen je iznos, rok i način kako se vrši uplata jamčevine na poseban račun Financijske agencije...

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
20 SIJ 2020

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi

Za kupnju nekretnina putem e-Dražbe, odnosno elektroničke javne dražbe, sudionik takvog nadmetanja se treba upoznati s uslugom Financijske agencije (FINA)…

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
17 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – Određivanje vrijednosti i prodaja nekretnine

U postupku ovrhe na nekretnini vrijednost nekretnine određuje sud po slobodnoj ocjeni na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka...

Ovrha na nekretnini
15 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – postupak, uvjeti, sudska praksa

Novi Ovršni zakon : U svijetlu nacrta za donošenje novog Ovršnog zakona, ovaj se stručni članak bavi najpogubnijim oblikom ovrhe, a to je ovrha na nekretnini...

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se