STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

Ovrha na pokretninama
28 VELJ 2020

Ovrha na pokretninama

Ovrha na pokretninama jedan je od načina na koji ovrhovoditelj može namiriti svoju tražbinu koju ima prema ovršeniku. Prijedlog za ovrhu na pokretninama

Otkaz ugovora o radu
28 VELJ 2020

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu mogu dati i poslodavac i radnik. Razlikuje se redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. Poslodavac daje redoviti redoviti otkaz...

Kupoprodajni-ugovor
28 VELJ 2020

Kupoprodajni ugovor – prava, uvjeti, rokovi

Kupoprodajni ugovor je neformalan ugovor, što znači da se ne zahtjeva poseban oblik osim u slučaju kupoprodaje nekretnine i kupoprodaje s obročnom otplatom

Žalba na rješenje u upravnom postupku
28 VELJ 2020

Žalba na rješenje u upravnom postupku

Žalba na rješenje u upravnom postupku se predaje prvostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dostave pobijanog rješenja, osim ako nije propisan duži rok...

upravni spor
19 VELJ 2020

Kako pokrenuti upravni spor

U ovome članku naći ćete odgovor na pitanje kako pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave...

Ugovor o radu
11 VELJ 2020

Ugovor o radu – uvjeti, obavezni elementi

Ugovorom o radu se zasniva radni odnos, te se utvrđuju se međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca. Osim ugovora o radu, mnoge obaveze i prava iz radnog odnosa su uređena i Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu.   Sklapanje ugovora o radu Ugovor o radu […]

Ustavna tužba
05 VELJ 2020

Ustavna tužba - uvjeti, sadržaj, rok

Prava i slobode su često povrijeđena pojedinim aktima državnih tijela zbog čega pojedinac, koji smatra da je došlo do povrede može podnijeti ustavnu tužbu

Naplata duga u inozemstvu
03 VELJ 2020

Naplata duga u inozemstvu

Vjerovnik će u cilju da se izvrši naplata duga u inozemstvu, kao potencijalni ovrhovoditelj, moći otići u državu članicu Europske unije u kojoj se dužnik...

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
29 SIJ 2020

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Osnovna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo
24 SIJ 2020

Oporuka i što trebate znati o oporučnom nasljeđivanju

Jedan od vrlo važnih dokumenata za svaku odraslu osobu, posebice onu koja ima nasljednike jest sastavljanje oporuke. Oporuka je pravni dokument u kojem se osoba izjašnjava o načinu na koji će se njezina imovina raspodijeliti poslije njezine smrti. To je izjava iz koje je razvidna posljednja volja ostavitelja i ako je napisana u skladu sa […]

23 SIJ 2020

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo

Nasljeđivanje imovine ili kome što pripada nakon smrti fizičke osobe uređeno je Zakonom o nasljeđivanju koji uređuje pravila po kojima sud, druga tijela i..

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba
21 SIJ 2020

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba

U pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen je iznos, rok i način kako se vrši uplata jamčevine na poseban račun Financijske agencije...

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
20 SIJ 2020

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi

Za kupnju nekretnina putem e-Dražbe, odnosno elektroničke javne dražbe, sudionik takvog nadmetanja se treba upoznati s uslugom Financijske agencije (FINA)…

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
17 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – Određivanje vrijednosti i prodaja nekretnine

U postupku ovrhe na nekretnini vrijednost nekretnine određuje sud po slobodnoj ocjeni na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka...

15 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – postupak, uvjeti, sudska praksa

Novi Ovršni zakon : U svijetlu nacrta za donošenje novog Ovršnog zakona, ovaj se stručni članak bavi najpogubnijim oblikom ovrhe, a to je ovrha na nekretnini...

KONTAKTIRAJTE NAS

Rano vrijeme od 8:00 do 16:00 sati, svaki radni dan. Termin stranaka možete dogovorit telefonom na broj ++ 385 40 499 403 ili na email
ured@odvjetnik-strniscak.hr

Javite nam se