STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

Radni odnos tijekom pandemije korona virusa
02 TRA 2020

Sve što trebate znati o radnom odnos tijekom pandemije korona virusa

Nenazočnost radnika na poslu zbog određene samoizolacije ili zbog zaraze korona virusom nije opravdan razlog za otkaz odnosno raskid ugovora...

Ništetnost ugovora - odvjetnik
31 OžU 2020

Ništetnost ugovora

Ništetnost ugovora znači da taj ugovor ne proizvodi pravne učinke koje bi inače proizvodio da je valjan. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti...

Tužba za ništetnost ugovora - odvjetnik
31 OžU 2020

Tužba za ništetnost ugovora

Kako bi se utvrdila ništetnost nekog ugovora, podnosi se tužba za ništetnost ugovora odnosno tužba na utvrđenje ništetnosti ugovora. Ništetan ugovor je...

OSNIVANJE PODRUŽNICE
27 OžU 2020

Osnivanje podružnice trgovačkog društva

Najčešći razlog za osnivanje podružnice je proširenje poslovanja trgovca izvan njegovog sjedišta. Svako trgovačko društvo može imati jednu ili više...

Zaštita osobnih podataka
24 OžU 2020

Zaštita osobnih podataka radnika u radnom odnosu

Zaštita osobnih podataka radnika dio je prava na privatnost koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Opća uredba o zaštiti podataka...

Proboj pravne osobnosti
24 OžU 2020

Proboj pravne osobnosti

Institutom pod nazivom proboj pravne osobnosti dolazi do zanemarivanja činjenice da je trgovačko društvo odvojeni pravni subjekt od njegovih članova....

Europski platni nalog
21 OžU 2020

Europski platni nalog

U situacijama kada nakon završetka sudskog postupka jedna od stranaka želi naplatiti svoje novčano potraživanja od protivne stranke, a protivna stranka se nalazi u jednoj od država članica Europske Unije koja nije ista kao i ona u kojoj domicil ima stranka koja se želi naplatiti, ona može pokrenuti postupak za europski platni nalog. Postupak za […]

zemljisne knjige
21 OžU 2020

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige predstavljaju posebnu evidenciju o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske u koje se upisuju stvarna i druga prava na...

dosjelost
19 OžU 2020

Dosjelost – Stjecanje vlasništva dosjelošću

Jedan od načina stjecanja vlasništva je dosjelost. Dosjelost predstavlja protek određenog vremenskog perioda tijekom kojeg se moraju ispuniti određeni...

upis u zemljisne knjige
19 OžU 2020

Podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige

Prijedloga za upis, odnosno uknjižba je jedan od tri vrste upisa u zemljišne knjige kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju...

nadhipoteka
18 OžU 2020

Što je nadhipoteka?

Nadhipoteka je dobrovoljno podzaložno pravo prema kojem je objekt takvog založnog prava hipoteka. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano..

hipoteka
18 OžU 2020

Hipoteka – osnivanje, vrste, tužba

Hipoteka ili založno pravo na nekretnini je vrsta založnog prava koje se osniva na nekretninama koje se ne predaju vjerovniku u posjed niti ga ovlašćuju...

sporazumni raskid braka
17 OžU 2020

Sporazumni razvod braka

Za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje...

ugovor o dozivotonom uzdrzavanju
17 OžU 2020

Raskid ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju je moguć budući da nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju mogu nastati razne situacije, odnosno postoji

Sporazumni razvod braka
17 OžU 2020

Sporazumni razvod braka s maloljetnom djecom

Sporazumni razvod braka bračnih drugova s zajedničkim maloljetnim djetetom je moguć u situaciji ukoliko oba bračna druga žele razvod braka. Odvjetnik razvod

Upis prava služnosti u zemljišne knjige
13 OžU 2020

Upis prava služnosti u zemljišne knjige

Pravo služnosti znači koristiti se tuđom stvari na određen propisan način dok vlasnik te stvari to mora trpjeti i tome se ne protiviti. Upis prava služnosti

ozljeda na radu
02 OžU 2020

Naknada štete zbog ozljede na radu

Zakonom o radu propisano je da ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, poslodavac je dužan radniku nadoknaditi štetu po općim propisima obveznog prava. Oblik štete nastale na radu Šteta na radu ili u vezi s radom može biti u obliku tjelesnih i drugih ozljeda na radu radnika ili to mogu […]

Zelena javna nabava
02 OžU 2020

Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj

Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj postaje sve prepoznatljivija. Cilj zelene javne nabave je pribavljanje takvih proizvoda ili usluga koji kroz svoj

Ovrha na pokretninama
28 VELJ 2020

Ovrha na pokretninama

Ovrha na pokretninama jedan je od načina na koji ovrhovoditelj može namiriti svoju tražbinu koju ima prema ovršeniku. Prijedlog za ovrhu na pokretninama

Otkaz ugovora o radu
28 VELJ 2020

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu mogu dati i poslodavac i radnik. Razlikuje se redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. Poslodavac daje redoviti redoviti otkaz...

Kupoprodajni-ugovor
28 VELJ 2020

Kupoprodajni ugovor – prava, uvjeti, rokovi

Kupoprodajni ugovor je neformalan ugovor, što znači da se ne zahtjeva poseban oblik osim u slučaju kupoprodaje nekretnine i kupoprodaje s obročnom otplatom

Žalba na rješenje u upravnom postupku
28 VELJ 2020

Žalba na rješenje u upravnom postupku

Žalba na rješenje u upravnom postupku se predaje prvostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dostave pobijanog rješenja, osim ako nije propisan duži rok...

upravni spor
19 VELJ 2020

Kako pokrenuti upravni spor

U ovome članku naći ćete odgovor na pitanje kako pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave...

Ugovor o radu
11 VELJ 2020

Ugovor o radu – uvjeti, obavezni elementi

Ugovorom o radu se zasniva radni odnos, te se utvrđuju se međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca. Osim ugovora o radu, mnoge obaveze i prava iz radnog odnosa su uređena i Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu.   Sklapanje ugovora o radu Ugovor o radu […]

Ustavna tužba
05 VELJ 2020

Ustavna tužba – uvjeti, sadržaj, rok

Prava i slobode su često povrijeđena pojedinim aktima državnih tijela zbog čega pojedinac, koji smatra da je došlo do povrede može podnijeti ustavnu tužbu

Naplata duga u inozemstvu
03 VELJ 2020

Naplata duga u inozemstvu

Vjerovnik će u cilju da se izvrši naplata duga u inozemstvu, kao potencijalni ovrhovoditelj, moći otići u državu članicu Europske unije u kojoj se dužnik...

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
29 SIJ 2020

Razlika između ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Osnovna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo
24 SIJ 2020

Oporuka i što trebate znati o oporučnom nasljeđivanju

Jedan od vrlo važnih dokumenata za svaku odraslu osobu, posebice onu koja ima nasljednike jest sastavljanje oporuke. Oporuka je pravni dokument u kojem se osoba izjašnjava o načinu na koji će se njezina imovina raspodijeliti poslije njezine smrti. To je izjava iz koje je razvidna posljednja volja ostavitelja i ako je napisana u skladu sa […]

Nasljedivanje imovine i nasljedno pravo
23 SIJ 2020

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo

Nasljeđivanje imovine ili kome što pripada nakon smrti fizičke osobe uređeno je Zakonom o nasljeđivanju koji uređuje pravila po kojima sud, druga tijela i..

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba
21 SIJ 2020

Uplata jamčevine u servisu e-Dražba

U pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen je iznos, rok i način kako se vrši uplata jamčevine na poseban račun Financijske agencije...

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
20 SIJ 2020

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi

Za kupnju nekretnina putem e-Dražbe, odnosno elektroničke javne dražbe, sudionik takvog nadmetanja se treba upoznati s uslugom Financijske agencije (FINA)…

e-Dražba ili prodaja nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi
17 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – Određivanje vrijednosti i prodaja nekretnine

U postupku ovrhe na nekretnini vrijednost nekretnine određuje sud po slobodnoj ocjeni na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka...

Ovrha na nekretnini
15 SIJ 2020

Ovrha na nekretnini – postupak, uvjeti, sudska praksa

Novi Ovršni zakon : U svijetlu nacrta za donošenje novog Ovršnog zakona, ovaj se stručni članak bavi najpogubnijim oblikom ovrhe, a to je ovrha na nekretnini...

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se