SUDSKA PRAKSA

Pratimo aktualnu sudsku praksu i objavljujemo najzanimljivije dijelove sudskih odluka.

ništavost ugovora o kupoprodaji nekretnine
05 SVI 2020

Ništavost ugovora o kupoprodaji nekretnine

Sudska praksa: nitko ne može postati vlasnik nekretnina bez valjane pravne osnove ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: VSRH Revt 109/2018-2 od 13. ožujka 2018. godine Izvod iz obrazloženja odluke: Osim toga, nitko ne može postati vlasnik nekretnina bez valjane pravne osnove, bilo pravnog posla, odluke suda ili na osnovi zakona, dakle, tužitelj ne […]

uzdržavanje bračnog druga odvjetnik čakovec
29 TRA 2020

Uzdržavanje bračnog druga

Uzdržavanje bračnog druga: sudska praksa – Obveza uzdržavanja može se produljiti, pri čemu je, prema izričitoj zakonskoj odredbi, potrebno podnijeti tužbu za produljenje takve obveze. ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 2900/2018-2 od 10. travnja 2019. godine Izvod iz obrazloženja odluke: Obveza uzdržavanja može se produljiti, pri čemu je, prema izričitoj zakonskoj odredbi, […]

raskid ugovora o radu odvjetnik čakovec sudska praksa
29 TRA 2020

Sudski raskid ugovora o radu

Sudski raskid ugovora o radu – sudska praksa: Zakon o radu (NN 93/2014) niti jednom svojom odredbom ne propisuje obvezu poslodavca da zahtjev za sudski raskid ugovora o radu mora tražiti sa danom koji je kasniji od dana postavljanja zahtjeva za sudski raskid ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 1894/2011-2 od 29. siječnja […]

27 TRA 2020

Ništavost ugovora o kupoprodaji

Ništavost ugovora o kupoprodaji  postoji ako je ugovor  protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. Ništavost prividnog ugovora ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 2729/2013-2 od 22. studenog 2017. […]

Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju odvjetnik čakovec
24 TRA 2020

Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju

Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju se ocjenjuje kroz činjenicu da je ugovor o doživotnom uzdržavanju dvostrani naplatni pravni posao s elementima aleatornosti pa stoga glede pitanja ništavosti isti podliježe pravilima obveznog prava. Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju može se isticati iz više razloga.   ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 2043/2012-2 od 20. […]

naknada plaće zbog ozljede na radu
24 TRA 2020

Naknada plaće zbog ozljede na radu

Tko isplaćuje naknadu plaće zbog ozljede na radu? Naknada plaće zbog ozljede na radu ili oboljenja od profesionalnih bolesti, kao jedno od pravo osiguranika iz zdravstvenog osiguranja obračunava se i isplaćuje iz sredstva pravne, odnosno fizičke osobe kod koje je uposlen osiguranik. Nije moguća subrogacija osiguratelja u osiguranikova prava prema štetniku u situaciji kada takva prava […]

ništavost ugovora sudska praksa
24 TRA 2020

Ništavost ugovora kroz sudsku praksu

Ništavost ugovora kroz sudsku praksu   Ništavost ugovora: sudska praksa – prema sudskoj praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske pokazalo se da je ugovor suprotan Ustavu Republike Hrvatske (NN 85/2010), prisilnim propisima te moralu društva ništav.   Ništavost ugovora sudska praksa: ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev x 1181/2016-5 od 19. studenog 2019. godine […]

Dioba bračne stečevine kod razvoda braka
22 TRA 2020

Bračna stečevina – imovina bračnih drugova

Sudska praksa : bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.

Sudski raskid ugovora o radu
08 TRA 2020

Sudski raskid ugovora o radu – sudska praksa

Sudski raskid ugovora o radu kroz sudsku praksu pokazuje nejedinstveni stav sudova koji odlučuju tome. Razlog tome je i nepostojanje jasnih kriterija u Zakonu u radu već je prepušteno sudu...

Amortizacija isprava
28 OžU 2020

Amortizacija isprava provodi se u sudskom izvanparničnom postupku

Amortizacija isprava provodi se u sudskom izvanparničnom postupku. Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske Presuda i rješenje:  Broj: Gr1 101/2018-2 od 7. prosinca 2018. Izvod iz obrazloženja odluke: Zakonom o sudovima amortizacija isprava kao izvanparnični postupak nije povjerena trgovačkom sudu, što znači da je na temelju citirane odredbe čl. 18. toč. 1. ZS za taj izvanparnični […]

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se