Apsolutna zastara kredita

Zastara ovrhe
Obvezno pravo pro 08, 2020

Ako ste dužnik koji je opterećen velikim teretom dugova i nemate imovine od koje se vjerovnici mogu naplatiti, a ni plaće, možete se nadati da će vam jednog dana zastara to breme skinuti s leđa. Na zastaru se možete pozvati za mnoge dugove jer gotovo svi dugovi imaju neki zastarni rok, opći je pet godina, najkraći godinu dana, a najdulji 10 godina.
Koliki je zastarni rok za kredit odnosno kada nastupa apsolutna zastara kredita saznajte u nastavku ovoga članka.

Ugovor o kreditu između korisnika i banke

Sukladno članku 1021. Zakona o obveznim odnosima, ugovorom o kreditu banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno.
Ugovor o kreditu mora biti sklopljen u pisanom obliku te se njime utvrđuju iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita.

Zastara duga

Radnje koje banka poduzima ukoliko korisnik kredita prestane redovno otplaćivati anuitet (rate) kredita

Hrvatski pravni sustav jamči banci kao vjerovniku sudsku zaštitu naplate svojih potraživanja, pa ako ih nije uspjela naplatiti u ugovorenom roku, može tužiti korisnika kredita kao dužnika.
Pravna se zaštita banci jamči samo ako to učini u zakonom određenom roku, a nakon toga nastupa zastara.
Kad je nastupila zastara, banka može pokušati naplatiti svoje potraživanje, jer ono i dalje postoji unatoč zastari, ali ako dužnik prigovori da je to potraživanje u zastari, banka neće dobiti ništa.
Stoga, ukoliko imate neko dugovanje prema banci, računanje da ćete se od plaćanja istog spasiti pomoću zastare, malo je vjerojatno jer banka uvijek pazi na zastaru poduzimajući određene pravne radnje.

Apsolutna zastara duga

Apsolutna zastara kredita – opomena banke

U praksi, ukoliko korisnik kredita prestane redovno otplaćivati anuitet (rate) kredita, banka mu najprije šalje prve opomene te zbog nemogućnosti naplate, aktivira instrument osiguranja kod kojih je naplata moguća bez dodatnih ovršnih rješenja (naplata od sudužnika, a potom i od jamca ako postoji u kreditnom odnosu).
Istovremeno/ili ako se kredit i dalje ne otplaćuje, banka šalje izjave o suglasnosti zaplijene primanja poslodavcu na dio plaće ili šalje zadužnicu za naplatu duga na Financijsku agenciju.
Fina provodi nalog i provodi blokadu, ili na dospjeli dug ili čak na puni iznos cijelog kredita.
Banka zatim otkazuje kredit korisniku i pokreće ovršni postupak naplate kredita kako bi se provela naplata putem nekretnine (u slučaju da je, kao kod primjerice stambenog kredita, nekretnina instrument osiguranja).
Na koncu, banka dobiva spor i ako nekretnina nije zakonski izuzeta iz ovrhe (na temelju Ovršnog zakona), nadležni sud provodi dražbu o prodaji nekretnine.

Međutim, postavlja se pitanje kada nastupa apsolutna zastara kredita ako banka nije poduzela navedene radnje.

Zastara duga za struju

Zastara rate kredita

Kako smo prethodno naveli, banka treba tražiti naplatu svojih potraživanja koja je korisnik obvezan platiti. Ali, iako je malo vjerojatno, kako i dužnik tako i banka može biti nemarna i pustiti u zastaru dugove svojih dužnika.
Prema stavu Vrhovnog suda RH u odluci br. Rev-539/2005, potraživanje prema dužniku za isplaćene rate po ugovoru o kreditu zastarijeva u rokovima predviđenim za povremena potraživanja, a počinje teći od dospjelosti svake pojedinačne isplate ako je riječ o potraživanju anuiteta, ali ne ako je riječ o otplatama u obrocima.

Sukladno članku 226. Zakona o obveznim odnosima, tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja. Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne vrijedi za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja.

Zastara duga za telefon

Apsolutna zastara kredita

Važno je napomenuti da se zastara prekida kad korisnik kredita prizna dug i počne otplaćivati rate kredita, ali i podnošenjem tužbe banke i svakom drugom prethodno navedenom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. Nakon prekida, zastara počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

Stoga, ukoliko je banka tužila korisnika kredita i sud je donio pravomoćnu presudu, za sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom, zastarijevaju za deset godina, pa i one za koja zakon inače predviđa kraći rok zastare. Međutim, sve povremene tražbine koje proistječu iz takvih odluka i dospijevaju ubuduće, zastarijevaju u roku predviđenom za zastaru povremenih tražbina.

Važno je napomenuti da kad zastari glavna tražbina, zastarjele su i sporedne tražbine, kao što su tražbine kamata.

 

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Apsolutna zastara duga
  • Zastara duga
  • Zastara duga za struju
  • Zastara duga za telefon
  • Zastara ovrhe
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se