Prijenos vlasništva vozila

Obvezno pravo tra 06, 2022

U slučaju da Vam je potreban prijenos vlasništva vozila ili ako se radi o registraciji ili odjavi vozila, odgovor na pitanje koji su Vam dokumenti potrebni i kakav je postupak možete pronaći prvenstveno u odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (NN 130/2017).

Prijenos vlasništva vozila

Prvenstveno valja napomenuti kako prijenos vlasništva vozila možete obaviti u svakoj stanici za tehnički pregled unutar registracijskog područja, a prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Također, postoji mogućnost da se prijenos vlasništva vozila obavi i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ako se podnese pisani zahtjev prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva, ali najmanje trideset dana prije nego želite izvršiti prijenos vlasništva vozila.

Prva registracija motornog vozila

Postupak prve registracije motornog vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a koji smo spomenuli u uvodu ovog stručnog članka, a detaljnije upute mogu se pronaći u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske kao i na njihovim internetskim stranicama.

Kako bi se obavila prva registracija motornog vozila morate pristupiti u nadležnu stanicu za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila, ali jednako kao i prijenos vlasništva vozila, registracija motornog vozila može se obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta ako se podnese pisani zahtjev prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva, ali najmanje 30 dana prije nego želite izvršiti registraciju motornog vozila.

Dokumentacija koja Vam je potrebna za prvu registraciju novog vozila je sljedeća:

– dokaz o vlasništvu vozila,

– izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti,

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

– osobna iskaznica ili putovnica.

Dokumentacija koja Vam je potrebna za prvu registraciju rabljenog vozila je sljedeća:

– dokaz o vlasništvu vozila,

– prometni dokument,

– dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

– osobna iskaznica ili putovnica.

Prijenos vlasništva vozila – postupak

Postupak u kojem se vrši prijenos vlasništva vozila provodi se na način da ovlašteni djelatnik u informacijskom sustavu provede prijenos vlasništva vozila i pritom naplati potrebna davanja za provođenje navedene radnje. Postupak u kojem se provodi prijenos vlasništva vozila završava kada ovlašteni djelatnik ispiše obrazac prometne dozvole, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama novom vlasniku vozila.

Dokumentacija potrebna za prijenos vlasništva vozila

Za prijenos vlasništva vozila biti će Vam potrebna sljedeća dokumentacija:

– dokaz o vlasništvu vozila primjerice račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda itd.,

– prometna dozvola,

– dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ako je istekla prometna dozvola,

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

– osobna iskaznica ili putovnica.

Treba li kupoprodajni ili darovni ugovor biti ovjeren kod javnog bilježnika?

U slučaju ako imate nedoumice oko činjenice treba li kupoprodajni ili darovni ugovor biti ovjeren kod javnog bilježnika važno je znati kako svi ugovori koji su sklopljeni nakon 02. siječnja 2018. godine ne trebaju biti ovjereni kod javnog bilježnika. U slučaju da prodavatelj i kupac to žele, mogu kupoprodajni ili darovni ugovor ovjeriti kod javnog bilježnika, ali isto nije nužno za prijenos vlasništva vozila, odnosno izdavanje prometne dozvole na novog vlasnika.

Porez na prijenos vlasništva vozila

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila od 5% koji se do 02. siječnja 2018. godine obračunavao i plaćao kad se radio prijenos vlasništva vozila u nadležnoj ispostavi porezne uprave zamijenjen je upravnom pristojbom koja se obračunava i naplaćuje u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka. U slučaju da je na računu prodavatelja iskazan PDV tada se upravna pristojba ne plaća.

Upravna pristojba plaća se samo na određene vrste vozila, a iznos takve pristojbe poglavito ovisi o snagi motora u kilovatima te godini proizvodnje motornog vozila, a može se izračunati sukladno Uredbi o tarifama upravne pristojbe (NN 92/21, 93/21-ispr, 95/21-ispr).

Važno je znati ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a na temelju darovnog ugovora stjecatelj motornog vozila je bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj darovatelja, tada nema obveze plaćanje upravne pristojbe.

Kako izračunati visinu upravne pristojbe?

Kao što je već prije navedeno za izračun visine upravne pristojbe biti će Vam potreban podatak koliko kw (rubrika P.2 u prometnoj dozvoli) ima motorno vozilo te potom navedeni broj pomnožite koeficijentom prema niže navedenom popisu.

Za vozila do 1 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 50

Za vozila s 2 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 45

Za vozila s 3 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 40

Za vozila s 4 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 35

Za vozila s 5 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 30

Za vozila s 6 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 25

Za vozila s 7 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 20

Za vozila od 8 do 10 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 15

Za vozila od 11 do 14 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 10

Za vozila od 15 do 18 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 5

Za vozila od 19 do 20 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 3

Za vozila od 20 do 30 godine starosti – Koeficijent upravne pristojbe je 1

Tako bi primjerice upravna pristojba za vozilo starosti 6 godina snage motora 75 kw iznosila 1.875,00 kn.

 

Treba Vam odvjetnik za imovinsko pravne odnose ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Dokumentacija potrebna za prijenos vlasništva vozila
  • Prva registracija motornog vozila
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se