Klauzula intabulandi

Najbolji odvjetnici za nekretnine
Stvarno pravo tra 12, 2021

Šta je klausula intabulandi? Zbog čega se ista zahtjeva i tko je daje? Prilikom svake kupoprodaje ili bilo kojeg drugog načina stjecanja i prijenosa prava na nekretninama, susrećete se sa pravnim pojmom klauzula intabulandi, koji predstavlja jedan od veoma bitnih elemenata mnogih ugovora. Začudo, iako je kupci prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji zahtijevaju od prodavatelja i važna je radi upisa prava vlasništva nekretnine u zemljišne knjige, nigdje nema njene direktne definicije. Stoga ćemo Vam u ovome članku izložiti više informacija vezano za klauzulu intabulandi.

Klauzula ovršnosti

Sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/9673/00, 114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/14, 81/15, 94/17), pravo vlasništva nekretnine stječe se na zakonom predviđenim upisom stjecateljeva prava vlasništva u zemljišnu knjigu, odnosno na temelju valjano očitovane volje dotadašnjega vlasnika nekretnine usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja.

Zakonom o obveznim odnosima propisano je da kupoprodajni ugovor za nekretninu mora biti sklopljen u pisanom obliku, s obzirom da bi sklapanje takvog pravnog posla u usmenom obliku bilo apsurdno, a k tome i teško dokazivo. Takav ugovor mora sadržavati opis i podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora za nekretninu, cijenu koju je kupac obvezan platiti prodavatelju, obveze prodavatelja i kupca te podatke potrebne za upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Valja napomenuti da je potpisivanjem kupoprodajnog ugovora prodavatelj u obvezi predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te mu izdati tabularnu ispravu, nazvanu klauzula intabulandi na temelju koje će se upisati kao vlasnik u zemljišne knjige, dok je obveza kupca platiti kupoprodajnu cijenu. Kada se izdaje klauzula pravomoćnosti

Uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige

Dakle, sama činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji nekretnine, platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet, te isplatili kupoprodajnu cijenu kao kupac, ne znači da ste time postali vlasnik nekretnine. Potrebno je da se prvo obavi uknjižba prava vlasništva, a Vi postajete vlasnik nekretnine tek nakon upisa prava vlasništva nekretnine u zemljišnu knjigu.

Uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige provodi se na temelju tabularne isprave, zvane klauzula intabulandi. Klauzula intabulandi može se dati prilikom zaključenja i ovjere kupoprodajnog ugovora, čime predstavlja njegov sastavni dio, ali isto tako ona može biti i poseban dokument, nezavisan od ugovora. U oba slučaja, da bi izjava bila važeća, mora biti sudski ovjerena.

Drugim riječima, sam Zakon o zemljišnim knjigama propisuje da privatne isprave, poput kupoprodajnog ugovora, na temelju kojih se dopušta uknjižba, trebaju sadržavati i izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu. Ta se izjava može dati i u posebnoj ispravi, ali u takvim slučajevima isprava mora sadržavati sve ono što se zahtijeva za uknjižbu. Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu može pristanak za uknjižbu dati uvjetno ili oročeno izričitom izjavom u ispravi. Odvjetnik za nekretnine

Klauzula intabulandi

Sukladno svemu navedenom, kada je u pitaju kupoprodaja nekretnine, odnosno stana, kuće ili poslovnog prostora, klauzula intabulandi jeste izjava kojom prodavatelj nekretnine iskazuje svoju suglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u zemljišne knjige kao novi vlasnik, bez njegove naknadne suglasnosti i prisustva.

Dakle, klauzulu intabulandi (tabularnu ispravu) mogli bismo definirati kao izjavu kojom stranka, koja će upisom u zemljišnu knjigu izgubiti svoje upisano pravo (npr. prodavatelj nekretnine) ili će joj ono biti ograničeno ili opterećeno, izričito dopušta uknjižbu u korist protustranke, odnosno kupca nekretnine. Drugim riječima, to znači da je prodavatelj ovom izjavom omogućio kupcu da se bez ikakvih problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik te iste nekretnine.

Isto tako, zahtjeva se da klausula intabulandi, osim što mora biti ovjerena, mora sadržati i sve obavezne elemente, a to su točni podaci o nekretnini te adresu prodavatelja i kupca.  Klauzula pravomoćnosti

Važno je napomenuti, da bi kupac podnio prijedlog za upis prava vlasništva nekretnine na temelju kupoprodajnog ugovora, važno je da sudu dostavi ovjerenu klauzulu intabulandi prodavatelja (ako ista nije sastavni dio ugovora ili nije sadržana u prijedlogu za upis).

 

Treba Vam odvjetnik za nekretnine, obratite nam se s povjerenjem.

  • Kupoprodaja nekretnina
  • Uknjižba prava vlasništva
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se