Ništavost ugovora o kupoprodaji

Najbolji odvjetnik za radno pravo
tra 27, 2020

Ništavost ugovora o kupoprodaji  postoji ako je ugovor  protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Ništavost prividnog ugovora

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 2729/2013-2 od 22. studenog 2017. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost.

 

Treba poći od odredaba ZOO/05 i to:

-čl. 322. st. 1. Ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva ništetan je, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

-čl. 285. ZOO: (1) Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama. (2) Ali ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost.

ZOO ne sadrži definiciju prividnog ugovora, ali je iz odredbe čl. 285. st. 1. ZOO/05 jasno da je zakonodavac odredio nevaljanim (1) apsolutno prividne ugovore, kod kojih su „ugovorne“ strane suglasne da ne žele sklopiti nikakav ugovor, ali ga sklapaju htijući kod trećih osoba stvoriti dojam da je između njih sklopljen takav ugovor, i (2) relativno prividne ugovore, kod kojih ugovorne strane sklapaju jedan ugovor praveći se da ga žele i kao takvog ga prezentiraju prema drugima, pri čemu je prava namjera prikriti neki drugi ugovor koji stvarno žele.

ništavost ugovora o kupoprodaji

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 67/2005-2 od 07. rujna 2005. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Ipak je ugovor o kupoprodaji ništav, jer je prividan, budući da prikriva drugi pravni posao u kojem je predmet obveze nedopušten.

 

Iako je člankom 69. ZOVO-a propisana ništavost ugovora o hipoteci kojom hipotekarni vjerovnik ugovara za sebe pravo da u slučaju neisplate duga namiri svoje potraživanje stjecanjem prava vlasništva založene nekretnine, a u konkretnom slučaju se radi o dva ugovora: ugovoru o zajmu i ugovoru o kupoprodaji, ipak je ugovor o kupoprodaji ništav, jer je prividan, budući da prikriva drugi pravni posao u kojem je predmet obveze nedopušten.

Na njegovu ništavost ne upućuje samo odredba članka 66. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine” br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99 – u daljnjem tekstu: ZOO), nego i odredba stavka 2. istog članka u svezi s člankom 47. ZOO-a, kojom je propisana ništavost ugovora kad je, između ostalog, predmet obveze nedopušten, a nedopušten je onaj predmet obveze koji je – prema odredbi čl. 49. ZOO-a – suprotan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva.

Radno pravo odvjetnik

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 790/2009-2 od 31. siječnja 2012. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Činjenica da je predmet kupoprodaje tuđa stvar ne dovodi do ništetnosti ugovora o kupoprodaji.

 

Naime, prema odredbi čl. 382. ZOO (NN 35/2005) prodaja tuđe stvari obvezuje ugovaratelje, ali kupac koji nije znao ili nije mogao znati da je stvar tuđa može, ako se uslijed toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Dakle, u smislu navedene odredbe sama činjenica da je predmet kupoprodaje tuđa stvar ne dovodi do ništetnosti ugovora o kupoprodaji. Ta činjenica daje pravo kupcu pod navedenim pretpostavkama raskinuti ugovor, ali ugovor zbog toga nije ništav.

Naprijed navedeno, međutim, ne utječe na pravo osobe koja polaže vlasnička prava na stvarima koje su bile predmet prodaje da ostvaruje svoje zahtjeve koji proizlaze iz prava vlasništva. U ovom sporu, u kojem je predmet spora utvrđenje ništavosti ugovora, eventualna vlasnička prava tužiteljice nisu od značaja za odluku.

 

Trebate li Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • ništavost ugovora o kupoprodaji
  • ništavost ugovora o kupoprodaji sudska praksa
  • razlozi ništavosti ugovora o kupoprodaji
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se