Bračna stečevina – imovina bračnih drugova

odvjetnik za razvod braka
tra 02, 2021

Bračna stečevina – sudska praksa

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Sudska praksa – bračna stečevina ukazuje kako se rješavaju imovinsko pravni odnosi bračnih drugova.

SUDSKA PRAKSA: ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 786/2008-2 od 12. veljače 2009.

Izvod iz obrazloženja odluke:

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice

 

Prema odredbi čl. 248. OZ bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.

Odredbom čl. 249. st. 1. OZ određeno je da su bračni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drugačije ugovorili.

Prema odredbi čl. 255. st. 1. i 3. OZ bračnim ugovorom mogu se urediti imovinsko pravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini; bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni.

– pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da sporna nekretnina predstavlja bračnu stečevinu stranaka i da su oni suvlasnici na istoj u jednakim dijelovima – svaki za po 1/2 dijela.

odvjetnik za pravno imovinske odnose

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 702/2016-2od 30. travnja 2019. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini, ako nisu drukčije ugovorili

 

Tijekom postupka i u revizijskom stupnju postupka sporno je jesu li potrošena sredstva iz plaće tuženika utrošena za otplatu kredita za vrijeme trajanja braka stranaka bračna stečevina u smislu naprijed citiranih odredbi Obiteljskog zakona.

Naime, prema odredbi čl. 252. ObZ/98. koji zakon se primjenjivao u vrijeme zasnivanja braka stranaka, bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, dok su prema odredbi čl. 253. ObZ/98 bračni drugovi u jednakim dijelovima  suvlasnici u bračnoj stečevini, ako nisu drukčije ugovorili.

Prema odredbi čl. 248. ObZ/03, koji se primjenjivao u vrijeme prestanka bračne zajednice parničnih stranaka bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, dok prema odredbi čl. 249. st. 1. ObZ/03 bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini, ako nisu drukčije ugovorili.

Dakle, bračnu stečevinu predstavlja imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.

najbolji odvjetnik za obiteljsko pravo

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev x 2/2016-2 od 06. ožujka 2019. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Sudska praksa – Zajedničkom imovinom bračni drugovi raspolažu sporazumno

 

Naime, prema odredbi čl. 271. ZBPO koji se u konkretnom slučaju primjenjuje, određeno je da imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine njihova je zajednička imovina, dok je prema odredbi čl. 277. st. 1. tog Zakona propisano da zajedničkom imovinom bračni drugovi raspolažu sporazumno a stavkom 2. istog članka da svojim udjelom u zajedničkoj imovini jedan bračni drug ne može samostalno raspolagati niti ga opteretiti pravnim poslom među živima jer u protivnom takvo raspolaganje ne bi bilo u skladu s odredbom čl. 103. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 – dalje: ZOO) kojim je određeno da je ugovor, koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima, te moralu društva, ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju, ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

 

Treba li  Vam odvjetnik za razvod braka, obratite nam se s povjerenjem. 

  • bračna stečevina
  • Bračna stečevina kroz sudsku praksu
  • imovina bračnih drugova
  • razvod braka
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se