Sudski raskid ugovora o radu

Odvjetnik za radni spor
tra 01, 2021

Sudski raskid ugovora o radu – sudska praksa: Zakon o radu (NN 93/2014) niti jednom svojom odredbom ne propisuje obvezu poslodavca da zahtjev za sudski raskid ugovora o radu mora tražiti sa danom koji je kasniji od dana postavljanja zahtjeva za sudski raskid

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 1894/2011-2 od 29. siječnja 2014. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Zakon o radu niti jednom svojom odredbom ne propisuje obvezu poslodavca da zahtjev za sudski raskid ugovora o radu mora tražiti sa danom koji je kasniji od dana postavljanja zahtjeva za sudski raskid.

Prema pravnom shvaćanju ovoga revizijskog suda poslodavac može zahtijevati sudski raskid ugovora o radu s onim danom, odnosno datumom, kada su nastupile okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa između radnika i poslodavca, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju stranaka, nije moguć. Dakle, upravo o činjeničnim utvrđenjima suda i okolnostima konkretnog slučaja ovisi odluka suda o tome s kojim danom će prihvatiti zahtjev (radnika ili poslodavca) za sudski raskid ugovora o radu pri čemu je, sukladno odredbi čl. 116. st. 3. Zakona o radu, bitno da je takav zahtjev postavljen do okončanja glavne rasprave pred prvostupanjskim sudom.

Pritom treba reći da Zakon o radu niti jednom svojom odredbom ne propisuje obvezu poslodavca da zahtjev za sudski raskid ugovora o radu mora tražiti sa danom koji je kasniji od dana postavljanja zahtjeva za sudski raskid, kako to pogrešno smatra i u reviziji ističe tužitelj.

Radno pravo odvjetnik

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Revr 608/2007-2 od 19. rujna 2007. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete

Prema odredbi čl. 116. st. 1. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 – dalje: ZR) ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu najmanje 3, a najviše 18 prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca ovisno o trajanju radnog odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika, a prema odredbi st. 2. istog članka tu odluku sud može donijeti i na zahtjev poslodavca ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nije moguć.

Odluku o prihvaćanju tuženikovog zahtjeva za sudski raskid ugovora o radu sudovi temelje na činjenicama da je nakon prethodno utvrđene nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu tužitelju i ukidanja ranije prvostupanjske presude u dijelu kojim je odbijen zahtjev tuženika za sudski raskid ugovora o radu, tužitelj na raspravnom zapisniku s ročišta za glavnu raspravu od 18. siječnja 2002. tužitelj suglasio se sa zahtjevom za sudski raskid ugovora o radu time da je predložio da se kao dan prestanka radnog odnosa utvrdi dan donošenja prvostupanjske presude.

Najbolji odvjetnik za radno pravo

ODLUKA: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, presuda broj: Rev 1877/2011-2od 16. travnja 2014. godine

Izvod iz obrazloženja odluke:

Sudski raskid ugovora o radu – sudska praksa:

Ugovor o radu ne može ugovor o radu prestati na dva načina.

Naime, prema odredbi čl. 110. Zakona o radu („Narodne novine br. 38/95, 54/95, 65/97, 17/01, 82/01, 114/03, 30/04, dalje ZR – ranija odredba čl. 103. ZR) ugovor o radu prestaje smrću radnika, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore, dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad, sporazumom radnika i poslodavca, otkazom, te odlukom nadležnog suda.

U situaciji kada je tužiteljici pravomoćno ugovor o radu prestao otkazom (izvanredni otkaz od 27. studenoga 2007.), a koji otkaz tužiteljica nije pobijala, tada je sud u ovom parničnom postupku pravilno odbio zahtjev tužiteljice kojim se traži sudski raskid ugovora o radu, jer ne može ugovor o radu prestati na dva načina.

 

Treba li Vam odvjetnik za radno pravo, obratite nam se s povjerenjem. 

 

  • raskid ugovora o radu sudska praksa
  • Sudski raskid ugovora o radu
  • ugovor o radu raskid
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se