AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

- Postupci zaštite autorskog prava
- Postupci radi povrede prava žiga
- Postupci radi povrede patentnih prava i industrijskog dizajna

OPIS USLUGE

Zastupam stranke u svim vrstama sudskih, arbitražnih i izvansudskih postupaka vezano uz povredu autorskog prava, prava patenta, povredu žiga i povredu industrijskog dizajna.

U takvim postupcima je cilj prethodno istražiti mogućnost mirnog rješenja spora; stoga zastupam stranku tijekom pregovora, te po nalogu stranke sastavljam ugovore kojim se strane u sporu sporazumijevaju o mogućem mirnom rješenju spora, odnosno sastavljam ugovor radi stjecanja licencije, ugovore radi prijenosa prva na patentu i ugovore radi prijenosa prva na žigu.

Osim navedenih ugovora sastavljam i ugovore o razvojno-istraživačkim projektima i zajedničkim ulaganjima radi razvoja izuma ili prototipa.

ŠTO USLUGA UKLJUČUJE?

 • Mirno rješavanje sporova radi povrede prava izuma, žiga ili autorskih prava
 • Vođenje postupka zaštite povrede autorskih prava pred sudovima, posebno radi neovlaštene upotrebe i korištenja autorskih tekstova, računalnih programa, software-a, fotografija i sl.
 • Sastav tužbi radi povrede žiga
 • Sastav tužbe radi povrede patenta
 • Sastav tužbe radi povrede prava iz registriranog industrijskog dizajna
 • Sudjelovanje u sudskim postupcima vezanim uz povredu prava industrijskog vlasništva
 • Savjetovanje u području prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi i industrijski dizajn)
 • Sastav licenčnog ugovora odnosno ugovora o licenciranju
 • Sastav ugovora radi prijenosa prva na patentu
 • Sastav ugovora radi prijenosa prva na žigu
 • Sastav Non – Disclosure Agreementa (NDA)
 • Zaštita poslovne tajne (Trade Secret) i „know-how-a“
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se