AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

- Postupci zaštite autorskog prava
- Postupci radi povrede prava žiga
- Postupci radi povrede patentnih prava i industrijskog dizajna

OPIS USLUGE

Zastupam stranke u svim vrstama sudskih, arbitražnih i izvansudskih postupaka vezano uz povredu autorskog prava, prava patenta, povredu žiga i povredu industrijskog dizajna. U takvim postupcima je cilj prethodno istražiti mogućnost mirnog rješenja spora; stoga zastupam stranku tijekom pregovora, te po nalogu stranke sastavljam ugovore kojim se strane u sporu sporazumijevaju o mogućem mirnom rješenju spora, odnosno sastavljam ugovor radi stjecanja licencije, ugovore radi prijenosa prva na patentu i ugovore radi prijenosa prva na žigu. Osim navedenih ugovora sastavljam i ugovore o razvojno-istraživačkim projektima i zajedničkim ulaganjima radi razvoja izuma ili prototipa.

ŠTO USLUGA UKLJUČUJE?

 • Mirno rješavanje sporova radi povrede prava izuma, žiga ili autorskih prava
 • Vođenje postupka zaštite povrede autorskih prava pred sudovima, posebno radi neovlaštene upotrebe i korištenja autorskih tekstova, računalnih programa, software-a, fotografija i sl.
 • Sastav tužbi radi povrede žiga
 • Sastav tužbe radi povrede patenta
 • Sastav tužbe radi povrede prava iz registriranog industrijskog dizajna
 • Sudjelovanje u sudskim postupcima vezanim uz povredu prava industrijskog vlasništva
 • Savjetovanje u području prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi i industrijski dizajn)
 • Sastav licenčnog ugovora odnosno ugovora o licenciranju
 • Sastav ugovora radi prijenosa prva na patentu
 • Sastav ugovora radi prijenosa prva na žigu
 • Sastav Non – Disclosure Agreementa (NDA)
 • Zaštita poslovne tajne (Trade Secret) i „know-how-a“

KONTAKTIRAJTE NAS

Rano vrijeme od 8:00 do 16:00 sati, svaki radni dan. Termin stranaka možete dogovorit telefonom na broj ++ 385 40 499 403 ili na email
ured@odvjetnik-strniscak.hr

Javite nam se