OBVEZNO I ODŠTETNO PRAVO

- Sastav svih vrsta ugovora
- Tužbe radi naknade štete
- Postupci iz radnih odnosa

OPIS USLUGE

Zastupamo stranke u svim vrstama sudskih i izvansudskih postupaka radi ostvarivanja svih vrsta tražbina nastalih iz obveznih odnosa i u radnim sporovima.

Sastavljamo ugovore o kupnji i prodaji roba, zajedničkom ulaganju i zajedničkom poduhvatu, ortačke ugovore i sve druge vrste ugovora i ugovore o radu.

Štitimo interese stranke radi povrede odredbi ugovora o građenju, posebno FIDIC ugovora (gradnja prema FIDIC uvjetima ugovora „ŽUTA KNJIGA“ odnosno „CRVENA KNJIGA“).

Nadalje, zastupamo stranke u postupcima radi naknade štete i drugih potraživanja zbog povreda ugovora, izvanugovorno nastalih šteta (narušenje zdravlja od strane trećih, oštećenje imovine, i sl.) , stjecanja bez osnove, prometnih nezgoda, nesreća na radu, padova na javnim površinama ili pak šteta nastalih povredom prava osobnosti.

ŠTO USLUGA UKLJUČUJE

  • Sudska naplata tražbina i dugova
  • Sastav svih vrsta ugovora
  • Sastav jednostranih izjava volje
  • Ostvarenje potraživanja za izvršene radove i usluge
  • Postupci osiguranja dokaza
  • Postupci naknade štete radi neizvršenja ugovora ili nedostataka u izvršenim radovima
  • Potraživanje štete iz izvanugovornih odnosa
  • Sastav tužbe radi naknade nematerijalne štete – duševnih boli i narušenog zdravlja
  • Zastupanje u sporovima između radnika i poslodavca
  • Izrada odluka o redovitom odnosno izvanrednom otkazu ugovora o radu
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se