STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

Odvjetnik za porezno pravo
31 SRP 2020

Porezni broj

Od kada je 2013. godine Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji, hrvatskim poreznim obveznicima za poslovanje na zajedničkom tržištu, odnosno za stjecanjem dobara te primanjem ili obavljanjem usluga unutar Europske unije, potreban je porezni broj ili PDV identifikacijski broj. Taj jedinstveni broj služi kao identifikacija građana, odnosno tvrtke. Porezni broj i VIES sustav Kako porezni broj […]

30 SRP 2020

Saznaj OIB on-line

Koliko ste se puta našli u situaciji da imate sve dokumente ali nemate OIB, a upravo vam on treba radi razmjene podataka nadležnih tijela? Koliko puta ste se nepotrebno nervirali kad ste izgubili papirić na koji ste zapisali OIB, a niste sa sobom imali dokumente na kojima se OIB nalazi? Saznaj OIB preko datuma rođenja osobe je […]

Zloupotreba kartice
30 SRP 2020

Zloupotreba OIBa i zaštita osobnih podataka

U slučaju da je prisutna zloupotreba OIBa, valjalo bi napomenuti da OIB sam po sebi ne znači mnogo, odnosno OIB predstavlja samo osnovu za upis podataka u službene evidencije. Naime, sve institucije koje podatke o pravnim i fizičkim osobama upisuju putem OIB-a, u skladu sa zakonskim i svojim internim propisima, dužne su štititi ostale podatke […]

E odvjetnik
30 SRP 2020

e Građani i digitalizacija javne uprave

Potrebna Vam je potvrda koja pokazuje da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti? Položili ste vozački ispit te želite elektronički predati zahtjev za izradu vozačke dozvole? Želite izvršiti uvid u ocjene svog djeteta bez potrebe za odlaskom u školu? Zahvaljujući digitalizaciji javne uprave, registracijom u sustav e Građani […]

Oib jmbg
30 SRP 2020

Provjera OIBa građana

Nastojanjem da se hrvatsko zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom Europske unije, 2009. godine započeo je postupak uvođenja OIB-a kao stalne identifikacijske oznake svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a pri tome je provjera OIBa je uobičajena metoda identifikacije osobe. Cilj uvođenja OIBa Cilj uvođenja OIB-a je bio informatizacija javne uprave, odnosno […]

jmbg iz oiba
27 SRP 2020

Matični broj građana

Matični broj građana (MBG) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) reguliran je Zakonom o matičnom broju (NN 1/92), odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju (NN 66/02). Matični broj građana u Hrvatskoj je bio u uporabi od 1976. godine, kao stečevina iz doba Jugoslavije te se građanima dodjeljivao po mjestu rođenja. Budući […]

prekršajni sud
27 SRP 2020

Službenički sud i povreda službene dužnosti

Učestalo kasnite na posao? Često prekoračujete vrijeme propisano za odmor? Nepravovremeno izvršavate službene zadaće bez opravdanog razloga? Zbog takvih lakših povreda službene dužnosti čelnik tijela može službenika opomenuti, odnosno čak i novčano kazniti. Međutim, radi li se o teškoj povredi službene dužnosti, moguća je odgovornost službenika pred službeničkim sudom. U ovome članku ćete saznati kako […]

Najbolji odvjetnik
08 SRP 2020

Stjecanje državljanstva

Dana 01. siječnja 2020. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 102/19) kojima se preciznije propisuje stjecanje državljanstva. Načini stjecanja hrvatskog državljanstva Hrvatsko državljanstvo najčešće nastaje rođenjem a prestaje smrću, no može ga prirođenjem steći stranac ako podnese zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva uz ispunjenje uvjeta za stjecanje propisane […]

odvjetnik u varaždinu
17 LIP 2020

Rješenje u upravnom postupku

Postupak donošenja rješenja u upravnom postupku U upravnom postupku javnopravna tijela rješava upravnu stvar i pri tome donosi rješenje u upravnom postupku. Prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), upravna stvar smatra se svaka stvar u kojoj javnopravna tijela (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne […]

žalba na rješenje o izvršenju
12 LIP 2020

Izvršnost rješenja u upravnom postupku

Provedbom rješenja kojim se rješava upravna stvar upravni postupak se smatra uspješno završenim. Da bi do toga moglo doći mora postojati izvršnost rješenja. Prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), upravna stvar smatra se svaka stvar u kojoj javnopravna tijela  u upravnom postupku rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe […]

ugovor o koncesiji
03 LIP 2020

Ugovor o koncesiji

Koncesija je pravni institut kojim javna vlast omogućuje određenom subjektu, fizičkoj ili pravnoj osobi, domaćem državljaninu i strancu da upotrebljava ili iskorištava određena dobra, izvodi određene radove ili obavlja kakvu djelatnost. Regulirana je Zakonom o koncesijama (NN 69/17) Ugovor o koncesiji ima za predmet upotrebljavanje ili iskorištavanje nekog dobra, npr. vađenje nafte iz mora; izvođenje […]

Odvjetnik zagreb upravni ugovor
03 LIP 2020

Upravni ugovor i sklapanje upravnog ugovora

Sklapanje upravnog ugovora je jedan od načina na koji javnopravna tijela mogu ući u pravni odnos s pojedincima. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi se nadležnom javnopravnom tijelu. Upravni ugovor je za razliku od privatnopravnog ugovora autoritativan, a to znači da je javnopravno tijelo u autoritativnom položaju o odnosu na drugu stranu ugovora te, isto tako, […]

dozvola za strance
26 SVI 2020

Dozvola za boravak za strance

Državljanka ili državljanin ste Republike Hrvatske, a u braku sa državljaninom ili državljankom države članice Europskog gospodarskog prostora i namjeravate se preseliti u Hrvatsku, te Vas zanima kako on kao strani državljanin može regulirati svoj boravak? Državljanin ste treće države i želite raditi u Hrvatskoj te se raspitujete o uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za rad […]

OIB za strance
14 TRA 2020

OIB za strance i kako ga pribaviti

Stranac ste i ne znate kako dobiti OIB za strance u Hrvatskoj?. Saznajte gdje dobiti te kako pravilo predati obrazac, odnosno zahtjev za OIB za strance...

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se