STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

najbolji odvjetnik za nasljedno pravo
06 SRP 2020

Usmena oporuka i pretpostavke za valjanost

Prema Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03) usmena oporuka je vrsta privatne oporuke kojom ostavitelj u izvanrednim okolnostima usmeno raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti pred dva istodobno nazočna svjedoka. Zbog takve definicije usmene oporuke ne iznenađuje nas da je upravo ona takva vrsta oporuke oko čijeg je postojanja i valjanosti vođeno najviše parničnih postupka čime […]

nuzni dio nasljedstvo
26 LIP 2020

Kada dolazi do nasljeđivanja?

Nasljedno pravo je skup pravnih pravila nasljednog prava koja ovlašćuju određenu osobu da bude nasljednik umrle osobe. Nasljeđivanje je uređeno pravilima koja se nalaze  u Zakonu o nasljeđivanju te je njima određeno da se svaku fizičku osobu može naslijediti i da je svaka osoba sposobna naslijediti osim ako Zakonom nije što drugo određeno. No, pitanje […]

Odvjetnik nasljedstvo
03 LIP 2020

Nužno nasljedno pravo

Nužni dio nasljedstvo Nužno nasljedno pravo dio je nasljednog prava, a obuhvaća pravna pravila kojima se određuju osobe koji je oporučitelj dužan ostaviti određeni dio imovine. Prema tome, ostavina se sastoji od dva dijela; od nužnog dijela kojim oporučitelj ne može slobodno raspolagati i raspoloživog djela koji oporučitelj može slobodno raspolagati. Tko je nužni nasljednik? […]

odvjetnik čakovec
28 SVI 2020

Što je nasljedno pravo?

Nasljedno pravo je skup pravnih pravila koja uređuju sudbinu subjektivnih prava i obveza poslije smrti njihova dosadašnjeg nositelja odnosno jednostavnim rječnikom pitanje nasljeđivanja imovine. Nasljedno pravo jamči se Ustavom Republike Hrvatske i obuhvaća nekoliko pravnih načela. Načela koja vrijede za nasljedno pravo Prvo je načelo ravnopravnosti svih fizičkih osoba u nasljeđivanju, pri čemu se misli […]

odvjetnik nužni dio
25 SVI 2020

Nužni dio

Nužni dio Nalazite se u situaciji da ste kao blizak srodnik ostavitelju nakon njegove smrti dobili manji nužni dio nasljednog prava nego što Vam pripada na temelju Zakona o nasljeđivanju (NN 48/03)? Ovaj članak upoznat će Vas da vi kao blizak srodnik imate pravo na svoj dio nasljedstva, te sa načinom na koji ga imate […]

nasljednička izjava
07 SVI 2020

Nasljednička izjava- pravo ili obveza nasljednika: pitanja i odgovori

Je li davanje nasljedničke izjave pravo ili obveza nasljednika? U kojem se trenutku nasljednička izjava može dati i tko je osoba pred kojom se ista izjavljuje? Mora li ista biti u nekom posebnom obliku? Koje su posljedice davanja takve izjave? Mogu li se nasljedničkom izjavom odreći nasljedstva i u ime svojih potomaka? Mogu je se […]

ostavinski rasprava odvjetnik čakovec
05 SVI 2020

Ostavinska rasprava – središnji dio ostavinskog postupka

Primili ste poziv javnog bilježnika na kojem piše ostavinska rasprava  i ostali ste potpuno zbunjeni jer ste mislili da je za provođenje ostavinskog postupka nadležan sud? Postavljate si pitanje hoće li se održati jedno ili više ročišta. Ili pak ste očekivali poziv na ostavinsku raspravu, ali isti niste primili i nije Vam jasno zašto. Koje […]

ostavinski postupak
04 SVI 2020

Ostavinski postupak : sve što trebate znati na jednome mjestu

Ostavinski postupak lako može dovesti do nerazumijevanja i svađa među bliskim srodnicima, čak i članovima obitelji. Propisi koji uređuju ostavinski postupak To je posebno slučaj ukoliko ostavitelj za vrijeme života ne odredi tko će naslijediti njegovu imovinu. Ili ako se ne zna sa sigurnošću što sve ulazi u ostavinu, odnosno koja prava i obveze pripadaju […]

ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
29 SIJ 2020

Razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Osnovna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju

oporuka primjer
24 SIJ 2020

Oporuka i što trebate znati o oporučnom nasljeđivanju

Jedan od vrlo važnih dokumenata za svaku odraslu osobu, posebice onu koja ima nasljednike jest sastavljanje oporuke. Oporuka je pravni dokument u kojem se osoba izjašnjava o načinu na koji će se njezina imovina raspodijeliti poslije njezine smrti. To je izjava iz koje je razvidna posljednja volja ostavitelja i ako je napisana u skladu sa […]

odvjetnik etažiranje
23 SIJ 2020

Nasljeđivanje imovine i nasljedno pravo

Nasljeđivanje imovine ili kome što pripada nakon smrti fizičke osobe uređeno je Zakonom o nasljeđivanju koji uređuje pravila po kojima sud, druga tijela i..

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se