STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

odvjetnik za upis u gruntovnicu
29 LIP 2020

Zahtjev za brisanje zabilježbe

Budući da zabilježbe različito utječu na sadržaj knjižnog prava, ovim člankom obraditi ćemo bitne karakteristike zabilježbe, pretpostavke određivanja pojedine zabilježbe, te kada i u kojim slučajevima postoji brisanje zabilježbe, sa posebnim osvrtom na zabilježbu spora. U zemljišnoknjižnim postupcima svakodnevno se susrećemo s različitim vrstama zabilježbi koje imaju iznimnu važnost zbog svojih pravnih učinaka i zbog […]

brisanje zabilježbe
29 LIP 2020

Zabilježba spora u zemljišnim knjigama

Jedna od zabilježbi u zemljišnoknjižnom pravu jest zabilježba spora. Radi se o često korištenom institutu s vrlo značajnim pravnim učincima o kojima ćete više doznati čitajući ovaj članak. Zabilježba kao vrsta upisa u zemljišne knjige Prema Zakonu o zemljišnim knjigama, postoje tri vrste upisa knjižnih prava u zemljišne knjige. Kada se govori o knjižnim pravima, […]

Aktivna legitimacija u parničnom postupku
29 LIP 2020

Kada se podnosi brisovna tužba?

Zaštita prava vlasništva i drugih stvarnih prava te nekih obveznih poput prava nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije (knjižna prava) u zemljišnoknjižnom postupku osigurana je podnošenjem redovnih pravnih lijekova, ali i podnošenjem tužbe koja se zove brisovna tužba. Takva pravna zaštita uređena je odredbama Zakona o zemljišnim knjigama. Kada dolazi do povrede knjižnog prava? […]

Odvjetnik za upis vlasništva
28 LIP 2020

Prijedlog za upis prava vlasništva

Kupili ste nekretninu i trebate podnijeti prijedlog za upis prava vlasništva? Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasništvo nekretnine stječe se na zakonom predviđenim upis stjecateljeva vlasništva u zemljišnu knjigu na temelju valjano očitovane volje dotadašnjega vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja, odnosno na temelju odluke suda ili druge […]

zk izvadak online
17 LIP 2020

Cijena zemljišnoknjižnog izvatka

U Republici Hrvatskoj podaci o nekretninama vode se u katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim sudovima. Zemljišnoknjižni, odnosno općinski sudovi vode zemljišne knjige u koje se upisuju u zemljišnoknjižni izvadak stvarna i druga prava na nekretninama te činjenice o pravnom stanju nekretnina mjerodavne za pravni promet. Zemljišna knjiga i zemljišnoknjižni izvadak Danas više ne postoji ručno vođena […]

odvjetnik za nekretnine u zagrebu
12 LIP 2020

E-izvadak kao zemljišnoknjižni izvadak

E-zemljišnoknjižni izvadak Prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama, zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama, te ograničenja u raspolaganju tim pravima i druge činjenice mjerodavne za pravni promet nekretnina. Svaka osoba koja želi saznati podatke o određenoj nekretnini može zahtijevati neposredan uvid u zemljišnu knjigu […]

Katastarska čestica
10 LIP 2020

Zemljišnoknjižni izvadak po adresi

Kako pronaći zk izvadak po adresi? Poznata Vam je adresa na području koje se nalazi određena nekretnina, ali ne znate kako izvaditi zk izvadak po adresi? Ovaj članak dati će Vam odgovor na navedena pitanja. Tko ima pravo uvida u zemljišne knjige? Svatko ima pravo uvida u zemljišnu knjigu te zahtijevati izdavanje izvatka o činjeničnom […]

odvjetnik za nekretnine
10 LIP 2020

Zemljišnoknjižni uložak – kako ga pronaći?

Zemljišnoknjižni uložak – Zakon o zemljišnim knjigama Prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/2019), zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama, ograničenja u raspolaganju tim pravima i druge činjenice mjerodavne za pravni promet nekretnina, a sve to sadržava zemljišnoknjižni uložak. Budući da su […]

odvjetnik za nekretnine
10 LIP 2020

Gruntovni izvadak – kako ga pribaviti?

Namjeravate kupiti stan ili kući i trenate izvaditi gruntvoni  izvadak za nekretninu koju kupujete? Nikada još niste bili na gruntovnici i ne znate kako izvaditi gruntovni izvadak. U ovome članku naći ćete sve potrebne informacije informacije o tome kako izvaditi gruntovni izvadak. Zemljišne knjige i gruntovni izvadak Od svih javnih evidencija koje se vode o […]

Zk izvadak po imenu i prezimenu
10 LIP 2020

Zk izvadak po imenu i prezimenu

Želite brzo pregledati imovinu neke osobe, da li je vlasnik nekretnina i kojih? Onda Vam treba pretraga za zk izvadak po imenu i prezimenu. U ovome članku ćete saznati više o mogućnostima pribave i procedurama za zk izvadak po imenu i prezimenu. Neposredan uvid u zemljišne knjige i dobivanje zemljišnoknjižnog izvadaka U praksi je još […]

gruntovni izvadak
28 SVI 2020

Što sadržava zk izvadak?

Planirate kupiti nekretninu? Želite saznati podatke o stvarnom stanju nekretnine, a ne znate kome se trebate obratiti? U ovome članku ćete saznati što je zk izvadak , te kako na temelju zk izvoda možete dobiti podatke o nekretnini, vlasniku nekretnine te teretima kojima je opterećena. Kupnja nekretnine i zk izvadak – što je bitno? Pri […]

vlasništvo posebnog djela nekretnine
27 SVI 2020

Etažiranje stana i etažno vlasništvo

Etažiranje stana: Pojam i objekt etažnog vlasništva Etažiranje stana je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo. Prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15), etažno vlasništvo je definirano kao vlasništvo posebnog dijela nekretnine koje proizlazi i ostaje neodvojivo povezano sa suvlasničkim dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno. Učinak etažnog vlasništva Učinak etažnog […]

odvjetnik za nekretnine
27 SVI 2020

Uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige

Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji stana, platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet, te isplatili kupoprodajnu cijenu ne znači da ste time postali vlasnik nekretnine. Potrebno je da se prvo obavi uknjižba prava vlasništva, a Vi postajete vlasnik nekretnine  tek nakon upisa u zemljišnu knjigu. Postupak kako se provodi uknjižba prava vlasništva […]

zemljisne knjige
21 OžU 2020

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige predstavljaju posebnu evidenciju o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske u koje se upisuju stvarna i druga prava na...

dosjelost
19 OžU 2020

Dosjelost – Stjecanje vlasništva dosjelošću

Jedan od načina stjecanja vlasništva je dosjelost. Dosjelost predstavlja protek određenog vremenskog perioda tijekom kojeg se moraju ispuniti određeni...

upis u zemljisne knjige
19 OžU 2020

Podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige

Prijedloga za upis, odnosno uknjižba je jedan od tri vrste upisa u zemljišne knjige kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju...

nadhipoteka
18 OžU 2020

Što je nadhipoteka?

Nadhipoteka je dobrovoljno podzaložno pravo prema kojem je objekt takvog založnog prava hipoteka. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano..

hipoteka
18 OžU 2020

Hipoteka – osnivanje, vrste, tužba

Hipoteka ili založno pravo na nekretnini je vrsta založnog prava koje se osniva na nekretninama koje se ne predaju vjerovniku u posjed niti ga ovlašćuju...

služnost
13 OžU 2020

Upis prava služnosti u zemljišne knjige

Pravo služnosti znači koristiti se tuđom stvari na određen propisan način dok vlasnik te stvari to mora trpjeti i tome se ne protiviti. Upis prava služnosti

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se