STRUČNI ČLANCI

O pojedinom pravnom pitanju možete pročitati više u našim stručnim člancima.

zemljisne knjige
21 OžU 2020

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige predstavljaju posebnu evidenciju o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske u koje se upisuju stvarna i druga prava na...

dosjelost
19 OžU 2020

Dosjelost – Stjecanje vlasništva dosjelošću

Jedan od načina stjecanja vlasništva je dosjelost. Dosjelost predstavlja protek određenog vremenskog perioda tijekom kojeg se moraju ispuniti određeni...

upis u zemljisne knjige
19 OžU 2020

Podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige

Prijedloga za upis, odnosno uknjižba je jedan od tri vrste upisa u zemljišne knjige kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju...

nadhipoteka
18 OžU 2020

Što je nadhipoteka?

Nadhipoteka je dobrovoljno podzaložno pravo prema kojem je objekt takvog založnog prava hipoteka. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano..

hipoteka
18 OžU 2020

Hipoteka – osnivanje, vrste, tužba

Hipoteka ili založno pravo na nekretnini je vrsta založnog prava koje se osniva na nekretninama koje se ne predaju vjerovniku u posjed niti ga ovlašćuju...

Upis prava služnosti u zemljišne knjige
13 OžU 2020

Upis prava služnosti u zemljišne knjige

Pravo služnosti znači koristiti se tuđom stvari na određen propisan način dok vlasnik te stvari to mora trpjeti i tome se ne protiviti. Upis prava služnosti

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se